График за очните занятия на специалност балетно изкуство/балетна педагогика и фолклорна хореография за зимен семестър на учебната 2022/2023 година