Важно за кандидатстващите с оценки от държавните изпити по теория и практика на професията