Българската култура през първата половина на ХХ век. Взаимодействия и музикални контакти (2018)