Работно време     8,00 ч. – 18,30 ч.    

                                  Събота:   9,00 ч. – 13.00 ч.

Регистриране на читатели

Заемане и връщане на материали

Ксерокопиране и сканиране

Читалня