Работа с електронния каталог на Библиотеката на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 2021

СТЪПКА 1:

Напишете в полето на Вашия интернет браузър следния адрес:

library.nma.bg

Ще се отвори страницата на електронния каталог

Може да влезете в електронния каталог на Библиотеката и през

интернет-страницата на НМА, както следва:

Стартирате nma.bg и най-долу, в лявата част на страницата, ще видите бързата връзка към  каталога:

СТЪПКА 2:

Натиснете „Вход“

СТЪПКА 3:

Въведете „Потребителско име“ (номера на Вашата читателска карта)
и „Парола“ (съставена от последните 4 цифри на Вашето ЕГН и
последните 4 цифри на читателската Ви карта):

Най-долу на страницата, след логото на Библиотеката, имате възможност да проверите задълженията си към нея.

Търсенето се извършва по два начина – просто и комбинирано,
във всички материали на Библиотеката! Под полето за „просто търсене“има и възможност за „търсене през РЕЧНИК“.
От там може да се насочите към конкретен фонд от Библиотеката и да комбинирате с други признаци на търсене!

ТЪРСЕНЕ ПРЕЗ РЕЧНИК

При комбиниране на фонд (книги, ноти и т.н.) с други признаци (автор, ключови думи и т.н.),излиза списък със всички варианти на конкретното търсене!

В конкретния пример търсим във фонд „Ноти“, по признак „Автор(и)“ – Владигеров!Виждат се всички възможни варианти на въведеното име в системата. Избираме този, който ни е нужен, и получаваме резултат, включващ всички материали от
избрания автор в списъка.

При „Търси в резултатите“ може да прецизираме търсенето.

В конкретния пример сме посочили, че търсим материали за флейта, което веднага се отразява в резултата. Имате възможност, особено при работа върху научни трудове, да получите информация за кратко или пълно библиографско описание, което може да съхраните или разпечатате.

Прикачените файлове към системата могат да се видят при „кликване“ върху „иконката“ пред всеки запис. Ако има такива – излизат основните данни:

КОРИЦА“ – вижда се при всички записи, които имат прикачени дигитални обекти!

ПЪЛЕН ТЕКСТ“ – вижда се при предварително заявено желание за достъп до съответния материал, чрез контакт със служителите на Библиотеката! Това се налага заради авторските права на много от материалите! Част от учебните материали са дадени свободно и могат да бъдат достъпни и без предварителна заявка, само с редовна регистрация в Библиотеката и вход в електронния каталог!

За връзка с Библиотеката:

Директор: 02 4409 771

Фонотека: 02 4409 772

Библиотека-заемна: 02 4409 773

E-mail на Библиотеката: bibliotekanma1@nma.bg

Фейсбук на Библиотеката: https://www.facebook.com/BibliotekaNMA