Във връзка с преминаването към онлайн обучение в НМА „Проф. Панчо Владигеров“,
Ви уведомяваме, че всички регистрирани и пререгистрирани читатели могат да ползват услугите на вече достъпния електронен каталон на библиотеката

http://library.nma.bg ,

където ще намерят част от необходимите материали в дигитален формат!

Читателите, които не са се пререгистрирали в Библиотеката през настоящата учебна година, е нужно да ни изпратят на e-mail адрес bibliotekanma1@nma.bg  следната информация:

* три имена;

* снимка на читателската карта;

* снимка на първата страница от студентската книжка и страницата с печата за заверка за настоящия семестър!