• Уебинари за изследователи:

Taylor&Francis  организира през 2022 г. поредица уебинари за изследователи, по два на месец върху различни теми, свързани с публикуването. Едната част са насочени към публикуване в различни области на знанието, има и специално за Publishing in Arts & Humanities. А другата част са такива, които са от значение във всички области – публикуване в списания с отворен достъп, етични въпроси при публикуване и др.

https://authorservices.taylorandfrancis.com/researcher-webinar-series/

Достъпни са след направена регистрация.

 

 

  • Във връзка с преминаването към онлайн обучение в НМА „Проф. Панчо Владигеров“,
    Ви уведомяваме, че всички регистрирани и пререгистрирани читатели могат да ползват услугите на вече достъпния електронен каталон на библиотеката

http://library.nma.bg ,

където ще намерят част от необходимите материали в дигитален формат!

Читателите, които не са се пререгистрирали в Библиотеката през настоящата учебна година, е нужно да ни изпратят на e-mail адрес bibliotekanma1@nma.bg  следната информация:

* три имена;

* снимка на читателската карта;

* снимка на първата страница от студентската книжка и страницата с печата за заверка за настоящия семестър!