Електронен каталог на Библиотеката на НМА

Работа с електронния каталог на Библиотеката на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 2021

Пълнотекстови и рефератни бази данни на територията на НМА и кратки указания за ползването им.

JSTOR

Grove Music Online – електронен музикален речник, съдържащ богато количество статии на музикална тематика

CEEOL – пълнотекстова база данни

ART & SCIENCE ІІІ – Списък със заглавия на списания

Електронни ресурси и инструменти за научноизследователско проучване в областта на музиката на свободен достъп

 

Информационно търсене в Електронния каталог на Библиотеката :

В Електронния каталог са въведени всички книги и ноти, както и част от периодичните издания, получени и обработени в Библиотеката. Те са включени във фонд „книги”.

Начини и критерии за търсене:

1. Влизане чрез иконата за информационно търсене, която ще откриете на дисплея на всеки един от 16 –те компютъра в читалнята на втория етаж в централната сграда на Академията – до Фонотека.

2. Първо задължително условие е да посочите фонда в който ще търсите : Книги или Ноти. Той се избира в падащото меню срещу Каталог: вляво на отворения прозорец. Тази стъпка е важна, тъй като по подразбиране е зададен фонд „книги” и  ако първо в полето за търсене изпишете нужните Ви ноти и после поправите наименованието на фонда, заданието Ви автоматически ще се изчисти и ще трябва отново да попълвате полето за търсене, след като вече сте отбелязали правилния фонд.

3. В хоризонтално меню непосредствено под полето за търсене са подредени икони, последната от които съдържа помощна информация за ползване на „Информационното обслужване”. Възползвайте се от нея :

4. Възможности за по-детайлна и точна информация ще имате ако разгледате помощните списъци, които ще откриете като отделни текстови файлове върху всеки компютър в читалнята  – „Предметни рубрики”, „УДК – индекси”, „УДК – определители”. Тези параметри изискват точно изписан код или код + текст  в полето за търсене, затова следвайте инструкциите, дадени в началото на всеки списък.