Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Академичният център за научна и художественотворческа дейност включва представители на академичния състав, докторанти и студенти. Неговата дейност се осъществява в катедрите и се координира от техните ръководители.

Целта му е да стимулира и подпомага научноизследователската и художественотворческата дейност в НМА, да създава възможности за нови научни знания, съвместни научни проекти, да популяризира българската музикална култура.

Ръководител – проф. д-р Адриана Благоева

Координатор – Николета Ненова

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Правила НХТД 2021 г.

Проекти ЕДИННА ТАРИФА нова

СИСТЕМА от показатели НХТД 2021

Формуляр

СЪОБЩЕНИЕ /13.10.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – четвърта сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават от 13 септември до 14:00 часа на 13 октомври 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3.  Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ /18.04.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – трета сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават от 18 април до 14:00 часа на 18 май 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2. 2. Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3. 3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ /13.02.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – втора сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават от 13 февруари до 14:00 часа на 13 март 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2. Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ /03.10.2022 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г. – трета сесия

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2022 г., се подават  от 03 октомвридо14:00 часа на03 ноемвра 2022 г. в Учебен отдел.

Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                            Академичен център за научна и художественотворческа дейност

СЪОБЩЕНИЕ /03.10.2022 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – първа сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават  от 03 октомври до 14:00 часа на 03 ноември 2022 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2. Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г. – втора сесия

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2022 г., се подават  от 03 майдо14:00 часа на03 юни 2022 г. в Учебен отдел.

Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                            Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г.

  

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2022 г., се подават  от 04 януари до 14:00 часа на 04 февруари 2022 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Утвърдени проекти – 2023 г.

ТРЕТА СЕСИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Международна конференция с майсторски клас „Йоханес Брамс – интерпретационни предизвикателства в негови хорови и кантатно-ораториални творби“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

Дипломни звукорежисьорски проекти 2023 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

Допечатка на последните четири сборника от поредицата „Академични пролетни четения“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Международна конференция „Проблеми на висшето музикално образование у нас и в Европа“

Ръководител на проекта: проф. д-р Момчил Георгиев

 

Проблеми и методи на приложение на музикотерапевтичните практики (обучителен семинар)

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Разработване на аналогов модулен синтезатор (практическо помагало), който ще обслужва учебния процес по „Звуков синтез и MIDI“ в НМА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ани Свинарова

 

Практически семинар по „Основи на компютърното интерактивно композиране с Max/MSP“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ани Свинарова

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

XIV Академичен цигулков конкурс „Бележити композитори – цигулари“ 2023

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

Майсторски клас по пиано на проф. Епифанио Комис /Италия/

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Бойкин

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Коледен концерт на Биг бенда от катедра Поп и джаз изкуство – 2023 г.“

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – зимен семестър 2023 г.

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Академичен майсторски клас на световноизвестния тенор и педагог Калуди Калудов

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

Създаване на дигитална нотна колекция „Дарени творби от Михаил Пеков, Пенчо Стоянов, Васил Казанджиев“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

Разписване на нотен текст от ръкописа на Трети концерт за пиано и оркестър от Веселин Стоянов чрез програма Сибелиус

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

„Архивът на Димитър Ненов в Дрезден“ – издаване на книга

Ръководител на проекта: проф. д-р Юлиан Куюмджиев

 

Дипломни концерти на абсолвентите от специалност „Оперно-симфонично дирижиране“

Ръководител на проекта: проф. д-р Григор Паликаров

 

Издаване на учебник със заглавие „Стилознание и диригентска интерпретация. Западноевропейски хорови традиции и практики от романтизъм до съвременност“ II том с авторски колектив: проф. д. изк. Виржиния Атанасова, проф. д-р Теодора Павлович, проф. д-р Весела Гелева

Ръководител на проекта: ас. д-р Деница Кабурова

 

Present Past / Настоящо минало

Ръководител на проекта: ас. д-р Петър Керкелов

 

Академичен конкурс за звукозапис

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

Практически семинар по аналогов звуков синтез

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Два майсторски класа по пиано

Ръководител на проекта: проф. д-р Борислава Танева

 

Концерт с изпълнения на новосъздадени клавирни триа от български и чуждестранни автори

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Дикова

 

Майсторски клас на Йоанна Каменарска

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ 2023 за дървени духови инструменти – флейта, обой, кларинет, фагот

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ива Любомирова

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Майсторски класове и концерт презентация на обучението в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Концерт на изявени студенти – оперни певци с Пазарджишкия симфоничен оркестър

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 

 

 

ПЪРВА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

Научна конференция „Докторантски четения – 2023“, единадесето издание

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 

Сборник „Докторантски четения – 2023“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

STUDENTUM OPERA SCRIPTA – 2023

Ръководител на проекта: проф. д-р Горица Найденова

 

Алманах (продължаващ проект), № 15 (за 2023 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Електронно списание „Музикална критика“, бр. 5 (2023)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

IV Международно ателие по композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Дипломен концерт на абсолвенти от хорово-диригентските класове, випуск 2023, с участието на хор, солисти и АСО на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

„Организацията на музикални събития и дигиталната среда“ /конференция/

Ръководител на проекта: проф. д-р Момчил Георгиев

 

Научна конференция „XIII Академични пролетни четения – 2023“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Сборник „Музика и светоглед. Тринадесети академични пролетни четения – 2023“

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

Фототипно издание на „Герман“ и „Сакарска сюита“ от Филип Кутев

Ръководител на проекта: проф. д-р Горица Найденова

 

Нови клавирни творби от млади композитори – възпитаници на НМА – 2023

Ръководител на проекта: проф. д-р Александър Василенко

 

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ – 2023

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

Национален конкурс по солфеж „Проф. Камен Попдимитров“ – нова категория за студенти

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

XIII Академичен камерен конкурс, посветен на 190-годишнината на Йоханес Брамс

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

 

XV Академичен клавирен конкурс – 2023, посветен на творчеството на Йоханес Брамс и Сергей Рахманинов по повод техните годишнини

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

Майсторски клас на Кирил Стоянов – тимпанист в Братиславска филхармония

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мирослав Димов

 

Книга „Изкуството на контрабаса“

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Майсторски клас по тромпет на световноизвестния Габор Таркьови – дългогодишен соло тромпетист на Берлинска филхармония

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

НМА гостува на училищата по изкуствата в Пловдив, Стара Загора и Бургас

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

Открити уроци и лекции на преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в училища по изкуствата в Плевен, Варна, Котел, Широка лъка

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Димитър Христов

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – 2023 г.

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Съвременни хореографски ескизи

Ръководител на проекта: проф. д-р Желка Табакова

 

Концерт със Симфониета – Видин на изявени студенти – магистри оперни певци от ВФ

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 

Празничен гала-концерт по повод 85-годишния юбилей на именития български певец, режисьор и педагог – проф. Павел Герджиков

Ръководител на проекта: проф. д-р Боряна Ламбрева

 

Участие на студенти от Вокалния факултет в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил – 2023 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

Концерт с творби на полски композитори

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

Академичен конкурс за художествена песен на немски език за певци и пианисти

Ръководител на проекта: доц. д-р Ермила Швайцер

 

Първо пълно печатно нотно издание на сборник с камерни песни от Тодор Попов, том I

Ръководител на проекта: проф. д-р Боряна Ламбрева

 

Академичен конкурс за изпълнение на българска художествена песен за певци и пианисти

Ръководител на проекта: проф. д-р Галина Апостолова

Утвърдени проекти – 2022 г.

 

ТРЕТА СЕСИЯ                            

 НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 Създаване на дигитална нотна колекция „Авторски ръкописи на творби от Димитър Сагаев, предоставени от неговата дъщеря Олга Сагаева“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 Издаване на подобрения учебник по български език за чуждестранните студенти от първи курс на Вокалния факултет и на българо-английско-китайски речник

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 Допълнително издание на книгата: Лазар Николов „Разказ за преживяното. Биографични бележки и размисли“

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Концерт със Симфониета – Шумен на изявени студенти – оперни певци от ВФ

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

Коледен концерт на биг бенда от катедра „Поп и джаз изкуство“ с камерен оркестър

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Михаил Йосифов

Трети Академичен конкурс „Парашкев Хаджиев“

Ръководител на проекта: доц. д-р Велизара Караянкова

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 Сборник „Докторантски четения 2022“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Съвременна музика с акустичен звук

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

 ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 Творби за флейта от български композитори – III част

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ива Любомирова

 Изготвяне на книга на базата на защитен дисертационен труд

Ръководител на проекта: д-р Богдан Станев

 Нотен сборник „Четири непознати пиеси за тромбон и пиано от български композитори“

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 Майсторски клас по виолончело на проф. Драган Джорджевич

Ръководител на проекта: доц. д-р Атанас Кръстев

 Издаване партитура и щимове на концерт за виола и оркестър № 3 от Фридрих Бенда

Ръководител на проекта: доц. д-р Владислав Андонов

Три майсторски класа по пиано

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Гергана Несторова

  

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Издаване на учебник със заглавие „Стилознание и диригентска интерпретация. Западноевропейски хорови традиции и практики“ I том с автор проф. д.изк. Виржиния Атанасова и съставител д-р Евелина Кулински

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Еленков

Сборник „ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ. Музикалната култура в България през втората половина на ХХ век. Дванадесети академични пролетни четения – 2022“

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

Академично издание на дисертационния труд на доц. д-р Павел Стефанов

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

Издаване на учебно пособие „Хармония. Диатоника“ за студентите от НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

Издаване на учебник „Въведение в теорията на музиката“ за студентите от I курс на ТКДФ на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

Издаване на книга „Наричаха я учителката. Спомени за Катя Вълева“

Ръководител на проекта: проф. д-р Юлиан Куюмджиев

 

 

ПЪРВА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

1. Електронно списание „Музикална критика“ (2022)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 2. Алманах, № 14 (за 2022 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 3. Научна конференция „Докторантски четения“ 2022, десето издание

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 4. Информационни материали за дейността на НМА за рубриката „Знание“ на БТА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

5. Информационно-рекламна дипляна за НМА на български и английски език

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

6. STUDENTUM OPERA SCRIPTA

Ръководител на проекта: проф. д-р Горица Найденова

7. Сборник „Докторантски четения 2021“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

8. Разписване на нотен текст от ръкописи на Панчо Владигеров чрез програма Сибелиус

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

9. Дигитализация на „Прикованият Прометей“ от Лазар Николов

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

1. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музик

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 2. Концерт с творби на полски композитори

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

3. Трети академичен конкурс „Парашкев Хаджиев“

Ръководител на проекта: доц. д-р Велизара Караянкова

4. Концерт на Биг бенда при катедра ПДИ на Джаз фестивал Хасково 2022

Ръководител на проекта: проф. Христо Йоцов

5. „Благовеста Карнобатлова. Вокално-методически принципи“, автор проф. д-р Маргарита Баснарова-Атанасова

Ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Баснарова-Атанасова

6. Научна конференция по случай 80 години от премиерата на танцовата драма „Нестинарка“ от Марин Големинов

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Илиева

7. Първа сценична реализация в България на мюзикъла „WE WILL ROCK YOU

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 8. „Фолклор – класика – съвременност „Цветовете на любовта“ балет – световна премиера“

Ръководител на проекта: доц. д-р Желка Табакова

 9. Спектакъл на операта „Двамата свенливци“ от Нино Рота в София съвместно с ДО Стара Загора

/I Дипломен спектакъл на оп. Двамата свенливци“ от Нино Рота в София съвместно с ДО Стара Загора

II Абсолвентски концерт с АСО на НМА/

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 10. Майсторски клас за интерпретация на вокални творби от В. А. Моцарт за певци и пианисти на Катя Борисова – доцент в Университет „Моцартеум“ Залцбург, Австрия

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 1. XIV Национален конкурс „Проф. Савка Шопова-Маркова“ за ученици и студенти акомпанятори

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Дикова

2. XIV Академичен клавирен конкурс, посветен на творчеството на Франц Шуберт и Александър Скрябин по повод техните годишнини през 2022 г.

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

3. Концерт посветен на 100-годишнината на проф. Александър Райчев

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

4. Майсторски клас на Сава Стоянов – соло тромпет на ансамбъл „Модерн“ – Германия

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

5. IX Академичен конкурс по ударни инструменти

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мирослав Димов

6. XII Академичен камерен конкурс, посветен на 290-годишнината на Йозеф Хайдн

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

7. Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Духови и ударни инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

8. Майсторски клас по цигулка на Албена Данаилова

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Койчева-Мирчева

9. Издаване на учебник „Методически основи на обучението по виола“, автор доц. д-р Владислав Андонов

Ръководител на проекта: доц. д-р Владислав Андонов

10. Книга „Изкуството на контрабаса“, автор проф. д-р Петя Бъговска

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

11. XIII Академичен цигулков конкурс „Бележити композитори – цигулари“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Нови клавирни творби от млади композитори за 100-годишния юбилей на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Александър Василенко

2. Международна обучителна конференция за мениджмънт на музикални конкурси

Ръководител на проекта: проф. д-р Момчил Георгиев

3. „Методика на обучението по български език като чужд“, автор – д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: д-р Бонка Василева

4. Юбилеен авторски концерт на Атанас Атанасов

Ръководител на проекта: доц. д-р Григор Паликаров

5. Практически курс по хармония: учебно-методическо пособие. Част I (Диатоника) продължаващ проект от 2021 г.

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова-Радева

6. Майсторски клас под ръководството на Ювал Вайнберг – Германия

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

7. Дипломни и други концерти с хор, солисти и АСО на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

8. Научна конференция „XII Академични пролетни четения – 2022“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

9. Лазар Николов. „Спомени“, Издание на мемоарен ръкопис

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

10. Семинар – стереофония, акустични пространства – кръстопът

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петър Костов

11. I Академичен конкурс за звукозапис

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

12. Дипломни звукорежисьорски проекти 2022

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

13. АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ „100 години НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

Утвърдени проекти – 2021 година

ТРЕТА СЕСИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Нови клавирни творби от млади композитори за 100-годишния юбилей на НМА

Ръководител на проекта: Проф. д-р Александър Василенко

Методика на обучението по български език като чужд – монография, автор д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

100-годишен юбилей на проф. Лили Атанасова

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Гергана Несторова

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

Актуализация и поддръжка на програмата за индексиране на изданията на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

Текстове към информационни продукти за концертната дейност на НМА в клипове за рубриката „Знание“ на БТА

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Създаване на база данни с нотна литература за целите на катедра Пиано при ТКДФ

Ръководител на проекта: Доц. д-р Елена Дикова

Студентска работилница за провеждане на практически семинарни занятия към специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: Ас. д-р Ани Свинарова

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2021

Ръководител на проекта: Проф. д-р Андрей Диамандиев

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Създаване сайт „Акомпанятор“ /Откупуване на продуцентски права на записи от БНР/ 

Ръководител на проекта: Проф. д-р Даниела Дикова

Майсторски клас по валдхорна на световноизвестния валдхорнист Радек Баборак в НМА „Проф. П. Владигеров“

Ръководител на проекта: Проф. д-р Атанас Карафезлиев

Международен виолончелов фестивал „Челисимо“ 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Атанас Кръстев

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Майсторски клас на Вера Немирова и изготвяне на спектакъл „В очакване на Моцарт“

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 

 

 ПЪРВА СЕСИЯ

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Сборник „Докторантски четения“ с материали от проведената научна конференция 2020 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

2. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

3. Представителна книжка, рекламни материали и техническо обслужване във връзка със 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Алманах /продължаващ проект/  № 13 (за 2021 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2021, девето издание

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

7. Създаване на дигитална нотна колекция, посветена на 100-годишнината на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство от втори курс

Ръководител на проекта: д-р Бонка Василева

 

9. Камерен концерт по случай 80-годишния юбилей на проф. Георги Костов

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

10. Сборник „100 години НМА. Единадесети академични пролетни четения – 2021“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

11. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

12. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

13. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2021

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

14. Национална научна конференция „Петко Стайнов и неговото значение за развитието на българската музикална култура“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

15. Международна конференция „Пандемията и живото изпълнение – предизвикателства и перспективи“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

16. Първо печатно нотно издание на „22 вариации за пиано от Любомир Пипков“

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

17. Сесия „Академични пролетни четения – 2021“, единадесето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

18. Практически курс по хармония: учебно-методическо пособие. Част I (Диатоника)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

19. Участие в 31-и Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 03-06.11.2021 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

20. Дипломни звукорежисьорски проекти

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

21. Дигитализиране на дипломните работи на специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петър Костов

 

26. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Красимир Тасков

 

23. Дипломен концерт – специалност Оперно-симфонично дирижиране

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

24. Издаване на сборник „Музикално-педагогическото взаимодействие“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

25. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

26. Академичен  конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

27. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

28. Участие на студенти от Вокалния факултет в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2021

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

29. Сценична реализация на комичната опера „Любовен еликсир“

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

30. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – концерт

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

31. Майсторски клас и концерт на Мирослав Петков – водач на тромпетовата група на Кралски Концертгебау оркестър  – Амстердам“

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

32. Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Духови  и ударни инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

33. Творби за флейта от български композитори – II част

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

34. Майсторски клас по пиано на проф. Антонио ди Кристофано

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

35. XI Академичен камерен конкурс, посветен на 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

36. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

37. XIII Академичен клавирен конкурс, посветен на 230 г. от смъртта на В. А. Моцарт и 210 г. от рождението на Ф. Лист

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

38. Академичен конкурс по виолончело

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев

Утвърдени проекти – 2020 година

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Алманах, кн. 11 /за 2019 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

2. Научна платформа и стандартизиране на печатна и електронна продукция към Издателството на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Весела Бояджиева

 

3. Сборник Докторантски четения 2019 с материали от проведената научна конференция 2019 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

4. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2020, осмо издание /традиционен проект/ 

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Открити уроци и лекции на преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в училищата по изкуствата в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Плевен и в училище с паралелки с изучаване на фолклорни инструменти и пеене в Пордим

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

7. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас д-р Нона Кръстникова

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

1. Участие на студенти от ВФ в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

2. Абсолвентски гала-концерт 

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

3. Академичен конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

4. „Класика и съвременност. Балетът „Песента на планетите“ – световна премиера

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

5. Сценична реализация на комичната опера „Тайният брак“ от Чимароза

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

6. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

7. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

1. XII Академичен клавирен конкурс 2020, посветен на 250 г. от рождението на Лудвиг ван БЕТОВЕН и 75 г. от смъртта на Бела БАРТОК.

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

2. Академичен конкурс „проф. Никола Стефанов“ на катедра „Дървени духови инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

3. Творби за флейта от български композитори – издаване

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

4.„Петър Христосков – „Размисли“ за пиано, цигулка, виолончело и голям симфоничен оркестър“, набор и печат

Ръководител на проекта: доц. д-р Даниела Дикова

 

5. Х Академичен камерен конкурс, посветен на творчеството на Бетовен

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

6. 100-годишнина от рождението на проф. доктор хонорис кауза Петър Кърпаров

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

7. Майсторски клас на виолончелиста Станимир Тодоров

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев

 

8. Майсторски клас по цигулка на Светлин Русев

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Койчева-Мирчева

 

9. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

10. Акордеонно концертно турне 2020

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

11. Майсторски клас по валдхорна на световноизвестния валдхорнист Филип Майерс и концерт в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: проф. д-р Ясен Теодосиев

 

12. Майсторски клас по пиано на проф. Майа Райкович

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

13. Избрани оркестрови сола за кларинет Втора част

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

1. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 

2. „Реквиемът: жанров образец и исторически образи“, автор ас. д-р Петя Цветанова /издаване на монография/

Ръководител на проекта: ас. д-р Петя Цветанова

 

3. „На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене?“, автор проф. д.изк. Светлана Куюмджиева

Ръководител на проекта: ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2020 /Седма международна онлайн конференция/

Ръководител на проекта: проф. д-р Весела Бояджиева

 

5. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /трад. проект/

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

6. Международна конференция „Оценка на риска при организиране на концерти“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

7. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

9. Трета национална хорова среща на хоровете от музикални училища и училищата с музикални паралелки в НМА

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

10. „Официални дискусии за Новата музика през социализма. Идеологически диктати (1945 – 1968)“ – монография, автор проф. д-р Ангелина Петрова

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 

11. Дипломни концерти на абсолвенти по специалност Оперно-симфонично дирижиране“

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

12. Сесия „Академични пролетни четения – 2020“, десето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

13. Участие в 31 Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 07-10.10.2020 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

14. Издаване на сборник научни статии “Музикално-педагогическото взаимодействие“ от авторски колектив от членове на академичния център Fundamenta musicae“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

Утвърдени проекти – 2019 година

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

НМА гостува в училищата по изкуствата в гр. Плевен, Русе, Варна, Широка Лъка и Котел

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

Акордеонно концертно турне – 2019 и уъркшоп във Варна и Пловдив

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

Уъркшоп и концерт на баяниста Владимир Зубицки – Украйна

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

IX Академичен камерен конкурс, посветен на творчеството на Мартину

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Дървени духови инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

Честване 100-годишнината от рождението на проф. Сава Димитров

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

XI Академичен клавирен конкурс, посветен на 170 г. от смъртта на Фредерик Шопен и 120 г. от рождението на Панчо Владигеров

Ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Кръстева

 

 XI Академичен цигулков конкурс

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

 „Празничен валдхорнов концерт“ – тържествен концерт по повод 75 г. от рождението на проф. Владислав Григоров

Ръководител на проекта: проф. д-р Ясен Теодосиев

 

Академичен конкурс – контрабас на името на проф. Т. Тошев – 100 г. юбилей

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Академичен бас фестивал 2019 с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Издаване на квартет № 3 „Старобългарски“ от Марин Големинов (партитура и щимове)

Ръководител на проекта: доц. д-р Огнян Константинов

 

Дни на виолата в НМА 2019

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Владислав Андонов

 

Избрани оркестрови сола за кларинет

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Концерт „Музиката на Латинска Америка“

Ръководител на проекта: проф. д. изк. Мария Ганева

 

Концерт „Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика“

Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Недялков

 

Годишен абсолвентски концерт

Ръководител на проекта: проф. Христо Йоцов

 

Абсолвентски гала-концерти

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

Издаване на книга „Исторически танци“, автор доц. д-р Мария Илиева

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Илиева

 

Два спектакъла на мюзикъла „Шумла полка“ от Парашкев Хаджиев в Бургаската опера

Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Павлов

 

Майсторски клас на световноизвестното сопрано – Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

Първи Академичен песенен конкурс

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 

Представяне на специалностите от ТКДФ в училищата по изкуствата в страната

Ръководител на проекта: проф. д-р Ростислав Йовчев

 

Научна платформа и стандартизиране на печатна и електронна продукция към Издателство на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2019, /международна онлайн конференция/

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Лекционен курс „Музика без граници 2019“ – Основи на спектрализма, лектор проф. д-р Иванка Стоянова

Ръководители на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева и проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Втора национална хорова среща на хоровете от музикални училища и училищата с музикални паралелки

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

Дипломни концерти на абсолвенти по хорово и оркестрово дирижиране с хор и оркестър на НМА

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

Международна конференция „Сигурност и безопасност при организиране на концерти“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

Музикално-терапевтични техники – майсторски клас

Ръководител на проекта: проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Издаване сборник „Докторантски четения“ 2018. Сборник с материали от проведената научна конференция – 2018 г. 

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Сборник „Академични пролетни четения – 2018“, осмо издание. Издаване на сборник с докладите от научната сесия

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Научна конференция „Докторантски четения – 2019“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Алманах, кн. 10 /за 2018 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Рекламни материали и техническо обслужване

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Практически курс по български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство с речник, автор д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Илия Граматиков