Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Академичният център за научна и художественотворческа дейност включва представители на академичния състав, докторанти и студенти. Неговата дейност се осъществява в катедрите и се координира от техните ръководители.

Целта му е да стимулира и подпомага научноизследователската и художественотворческата дейност в НМА, да създава възможности за нови научни знания, съвместни научни проекти, да популяризира българската музикална култура.

Ръководител – проф. д-р Адриана Благоева

Координатор – Николета Ненова

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Правила НХТД 2021 г.

Проекти ЕДИННА ТАРИФА нова – от 2024 г.

СИСТЕМА от показатели НХТД 2021

Формуляр

 

СЪОБЩЕНИЕ /22.05.2024 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2024 г. – втора сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2024 г., се подават от 22 май до 14:00 часа на 21 юни 2024 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3.  Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

_______________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ /23.01.2024 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2024 г. – първа сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2024 г., се подават от 23 януари до 14:00 часа на 23 февруари 2024 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3.  Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

_______________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ /20.11.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – пета сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2024 г., се подават от 20 ноември до 14:00 часа на 19 декември 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3.  Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

____________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ /13.09.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – четвърта сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават от 13 септември до 14:00 часа на 13 октомври 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3.  Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ /18.04.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – трета сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават от 18 април до 14:00 часа на 18 май 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2. 2. Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3. 3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ /13.02.2023 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – втора сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават от 13 февруари до 14:00 часа на 13 март 2023 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2. Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ /03.10.2022 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г. – трета сесия

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2022 г., се подават  от 03 октомвридо14:00 часа на03 ноемвра 2022 г. в Учебен отдел.

Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                            Академичен център за научна и художественотворческа дейност

СЪОБЩЕНИЕ /03.10.2022 г./

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – първа сесия

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2023 г., се подават  от 03 октомври до 14:00 часа на 03 ноември 2022 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

 1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);
 2. Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);
 3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г. – втора сесия

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2022 г., се подават  от 03 майдо14:00 часа на03 юни 2022 г. в Учебен отдел.

Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                            Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 

________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2022 г.

  

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2022 г., се подават  от 04 януари до 14:00 часа на 04 февруари 2022 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1. Попълнен типов формуляр – 2 екземпляра (изтегля се от сайта на НМА, моля да не се използват стари формуляри);

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                             Академичен център за научна и художественотворческа дейност

Утвърдени проекти – 2024 г.

ПЪРВА СЕСИЯ

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛН ААКАДЕМИЯ „Проф. Панчо Владигеров“

/общи проекти/

 

Алманах /традиционен проект/ № 16 (за 2024 г.)

Ръководител на проекта: проф. д-р Николай Градев

Електронно списание „Музикална критика“ (2024)

Ръководител на проекта: проф. д-р Николай Градев

 STUDENTUM OPERA SCRIPTA – 2024

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 Научна конференция Докторантски четения – 2024, дванадесето издание (традиционен проект)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 Сборник „Докторантски четения – 2024“ (традиционен проект)

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 Научна конференция „Академичен форум Интегрална музикална теория“ 11/2024

Ръководител на проекта: проф. д-р Снежина Врангова

 Издаване на сборника с доклади от едноименната научна конференция „Академичен форум Интегрална музикална теория“ 11/2024

Ръководител на проекта: проф. д-р Снежина Врангова

  

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 Сборник „МИТ – МУЗИКА – МИТОТВОРЧЕСТВО. XIV Академични пролетни четения – 2024“ (традиционен проект)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 Научна конференция „XIV Академични пролетни четения – 2024“ (традиционен проект)

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 Издаване на монографията „Нова музика и идеология в българското музикално творчество (70-те и началото на 80-те години), автор проф. д-р Ангелина Петрова

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

Пето международно ателие по композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Андрей Диамандиев

Дипломен концерт на абсолвенти от хорово-диригентските класове, випуск 2024, с участието на хор, солисти и АСО на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

Научна конференция „Мостове между Изтока и Запада – точки на пресичане в културните индустрии на Европа и Далечния Изток“

Ръководител на проекта: доц. д-р Явор Гочев

Дипломни звукорежисьорски проекти – 2024

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

Практически семинар по ансамблова електроакустична свободна импровизация

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ани Свинарова

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

XVI Академичен клавирен конкурс – 2024, посветен на творчеството на Фредерик Шопен, Панчо Владигеров и Любомир Пипков по повод техните годишнини

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Бойкин

 XV Национален конкурс „Проф. Савка Шопова-Маркова“ за ученици и студенти акомпанятори

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Дикова

XIV Академичен камерен конкурс, посветен на 125-годишнината от рождението на Панчо Владигеров

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

„Посветени звуци“ – концерт по случай 125 години от рождението на Панчо Владигеров

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Гергана Несторова

Майсторски клас по цигулка на Светлин Русев

Ръководител на проекта: доц. д-р Галина Койчева-Мирчева

Открити уроци и лекции на преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в училищата по изкуства в Плевен, Варна, Котел и Широка лъка

Ръководител на проекта: ас. д-р Дарина Славова

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ 2024 за дървени духови инструменти – флейта, обой, кларинет, фагот

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ива Любомирова

Майсторски клас на „Belgian Brass“ квинтет

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

НМА гостува на училищата по изкуствата във Варна, Русе, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Бургас

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Академичен конкурс, посветен на 100-годишнината от смъртта на Джакомо Пучини

Ръководител на проекта: доц. д-р Велизара Караянкова

Концерт посветен на дейността на проф. Павел Герджиков

Ръководител на проекта: проф. д-р Николай Моцов

„На учителя с любов“

Ръководител на проекта: проф. д-р Елена Каралийска-Тръпкова

„Море от любов“

Ръководител на проекта: проф. д-р Елена Каралийска-Тръпкова

Първа сценична реализация на мюзикъла „Бурлеска“ в България

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Владимир Димов

Първа звукозаписна сесия на учебния Биг бенд към катедра Поп и джаз изкуство

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

Утвърдени проекти – 2023 г.

ПЕТА СЕСИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Издаване на сборник „Основи на дирижирането“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

Панчо Владигеров – Българска рапсодия /интеграл за 2 пиана/

Ръководител на проекта: проф. д-р Десислава Щерева

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Майсторски клас на Мила Георгиева

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

„Седмица на камерната музика“ 24

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Дикова

  

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 Два спектакъла на оперетата „Страната на усмивките“ в Музикален театър – София

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 

 

 

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

Юбилейно честване на 125 години от рождението на проф. Панчо Владигеров

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

  

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 Студиен звукозапис на клавирното творчество на Албена Петрович Врачанска

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Три семинара в областта на мениджмънта на музикалните индустрии

Ръководител на проекта: доц. д-р Явор Гочев

 

Участие в 32-ри Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 08-11.11.2023 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

Преиздаване на учебника „Български език за чуждестранни студенти по инструментално изкуство първи курс“ и на „Българско-английско-китайски речник за студенти по музикално и танцово изкуство“

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 Майсторски клас на проф. Агате Леймони (Гърция)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Бойкин

 

 ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

 „Диалогът със самотата“ – музикално-сценична реализация на непознати творби от камерното песенно творчество на Тодор Попов и осъществяване на премиерни студийни записи

Ръководител на проекта: проф. д-р Боряна Ламбрева

 

 

ТРЕТА СЕСИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Международна конференция с майсторски клас „Йоханес Брамс – интерпретационни предизвикателства в негови хорови и кантатно-ораториални творби“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

Дипломни звукорежисьорски проекти 2023 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

Допечатка на последните четири сборника от поредицата „Академични пролетни четения“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Международна конференция „Проблеми на висшето музикално образование у нас и в Европа“

Ръководител на проекта: проф. д-р Момчил Георгиев

 

Проблеми и методи на приложение на музикотерапевтичните практики (обучителен семинар)

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Разработване на аналогов модулен синтезатор (практическо помагало), който ще обслужва учебния процес по „Звуков синтез и MIDI“ в НМА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ани Свинарова

 

Практически семинар по „Основи на компютърното интерактивно композиране с Max/MSP“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ани Свинарова

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

XIV Академичен цигулков конкурс „Бележити композитори – цигулари“ 2023

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

Майсторски клас по пиано на проф. Епифанио Комис /Италия/

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Бойкин

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Коледен концерт на Биг бенда от катедра Поп и джаз изкуство – 2023 г.“

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – зимен семестър 2023 г.

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Академичен майсторски клас на световноизвестния тенор и педагог Калуди Калудов

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

Създаване на дигитална нотна колекция „Дарени творби от Михаил Пеков, Пенчо Стоянов, Васил Казанджиев“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

Разписване на нотен текст от ръкописа на Трети концерт за пиано и оркестър от Веселин Стоянов чрез програма Сибелиус

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

„Архивът на Димитър Ненов в Дрезден“ – издаване на книга

Ръководител на проекта: проф. д-р Юлиан Куюмджиев

 

Дипломни концерти на абсолвентите от специалност „Оперно-симфонично дирижиране“

Ръководител на проекта: проф. д-р Григор Паликаров

 

Издаване на учебник със заглавие „Стилознание и диригентска интерпретация. Западноевропейски хорови традиции и практики от романтизъм до съвременност“ II том с авторски колектив: проф. д. изк. Виржиния Атанасова, проф. д-р Теодора Павлович, проф. д-р Весела Гелева

Ръководител на проекта: ас. д-р Деница Кабурова

 

Present Past / Настоящо минало

Ръководител на проекта: ас. д-р Петър Керкелов

 

Академичен конкурс за звукозапис

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

Практически семинар по аналогов звуков синтез

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Два майсторски класа по пиано

Ръководител на проекта: проф. д-р Борислава Танева

 

Концерт с изпълнения на новосъздадени клавирни триа от български и чуждестранни автори

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Дикова

 

Майсторски клас на Йоанна Каменарска

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ 2023 за дървени духови инструменти – флейта, обой, кларинет, фагот

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ива Любомирова

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Майсторски класове и концерт презентация на обучението в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Концерт на изявени студенти – оперни певци с Пазарджишкия симфоничен оркестър

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 

 

 

ПЪРВА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

Научна конференция „Докторантски четения – 2023“, единадесето издание

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 

Сборник „Докторантски четения – 2023“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

STUDENTUM OPERA SCRIPTA – 2023

Ръководител на проекта: проф. д-р Горица Найденова

 

Алманах (продължаващ проект), № 15 (за 2023 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Електронно списание „Музикална критика“, бр. 5 (2023)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

IV Международно ателие по композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Дипломен концерт на абсолвенти от хорово-диригентските класове, випуск 2023, с участието на хор, солисти и АСО на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

„Организацията на музикални събития и дигиталната среда“ /конференция/

Ръководител на проекта: проф. д-р Момчил Георгиев

 

Научна конференция „XIII Академични пролетни четения – 2023“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

Сборник „Музика и светоглед. Тринадесети академични пролетни четения – 2023“

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

Фототипно издание на „Герман“ и „Сакарска сюита“ от Филип Кутев

Ръководител на проекта: проф. д-р Горица Найденова

 

Нови клавирни творби от млади композитори – възпитаници на НМА – 2023

Ръководител на проекта: проф. д-р Александър Василенко

 

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ – 2023

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

Национален конкурс по солфеж „Проф. Камен Попдимитров“ – нова категория за студенти

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

XIII Академичен камерен конкурс, посветен на 190-годишнината на Йоханес Брамс

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

 

XV Академичен клавирен конкурс – 2023, посветен на творчеството на Йоханес Брамс и Сергей Рахманинов по повод техните годишнини

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

Майсторски клас на Кирил Стоянов – тимпанист в Братиславска филхармония

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мирослав Димов

 

Книга „Изкуството на контрабаса“

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Майсторски клас по тромпет на световноизвестния Габор Таркьови – дългогодишен соло тромпетист на Берлинска филхармония

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

НМА гостува на училищата по изкуствата в Пловдив, Стара Загора и Бургас

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

Открити уроци и лекции на преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в училища по изкуствата в Плевен, Варна, Котел, Широка лъка

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Димитър Христов

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – 2023 г.

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

Съвременни хореографски ескизи

Ръководител на проекта: проф. д-р Желка Табакова

 

Концерт със Симфониета – Видин на изявени студенти – магистри оперни певци от ВФ

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 

Празничен гала-концерт по повод 85-годишния юбилей на именития български певец, режисьор и педагог – проф. Павел Герджиков

Ръководител на проекта: проф. д-р Боряна Ламбрева

 

Участие на студенти от Вокалния факултет в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил – 2023 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

Концерт с творби на полски композитори

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

Академичен конкурс за художествена песен на немски език за певци и пианисти

Ръководител на проекта: доц. д-р Ермила Швайцер

 

Първо пълно печатно нотно издание на сборник с камерни песни от Тодор Попов, том I

Ръководител на проекта: проф. д-р Боряна Ламбрева

 

Академичен конкурс за изпълнение на българска художествена песен за певци и пианисти

Ръководител на проекта: проф. д-р Галина Апостолова

Утвърдени проекти – 2022 г.

 

ТРЕТА СЕСИЯ                            

 НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 Създаване на дигитална нотна колекция „Авторски ръкописи на творби от Димитър Сагаев, предоставени от неговата дъщеря Олга Сагаева“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 Издаване на подобрения учебник по български език за чуждестранните студенти от първи курс на Вокалния факултет и на българо-английско-китайски речник

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 Допълнително издание на книгата: Лазар Николов „Разказ за преживяното. Биографични бележки и размисли“

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Концерт със Симфониета – Шумен на изявени студенти – оперни певци от ВФ

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

Коледен концерт на биг бенда от катедра „Поп и джаз изкуство“ с камерен оркестър

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Михаил Йосифов

Трети Академичен конкурс „Парашкев Хаджиев“

Ръководител на проекта: доц. д-р Велизара Караянкова

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 Сборник „Докторантски четения 2022“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Съвременна музика с акустичен звук

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

 ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 Творби за флейта от български композитори – III част

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ива Любомирова

 Изготвяне на книга на базата на защитен дисертационен труд

Ръководител на проекта: д-р Богдан Станев

 Нотен сборник „Четири непознати пиеси за тромбон и пиано от български композитори“

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 Майсторски клас по виолончело на проф. Драган Джорджевич

Ръководител на проекта: доц. д-р Атанас Кръстев

 Издаване партитура и щимове на концерт за виола и оркестър № 3 от Фридрих Бенда

Ръководител на проекта: доц. д-р Владислав Андонов

Три майсторски класа по пиано

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Гергана Несторова

  

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Издаване на учебник със заглавие „Стилознание и диригентска интерпретация. Западноевропейски хорови традиции и практики“ I том с автор проф. д.изк. Виржиния Атанасова и съставител д-р Евелина Кулински

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Еленков

Сборник „ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ. Музикалната култура в България през втората половина на ХХ век. Дванадесети академични пролетни четения – 2022“

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

Академично издание на дисертационния труд на доц. д-р Павел Стефанов

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

Издаване на учебно пособие „Хармония. Диатоника“ за студентите от НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

Издаване на учебник „Въведение в теорията на музиката“ за студентите от I курс на ТКДФ на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

Издаване на книга „Наричаха я учителката. Спомени за Катя Вълева“

Ръководител на проекта: проф. д-р Юлиан Куюмджиев

 

 

ПЪРВА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

1. Електронно списание „Музикална критика“ (2022)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 2. Алманах, № 14 (за 2022 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 3. Научна конференция „Докторантски четения“ 2022, десето издание

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 4. Информационни материали за дейността на НМА за рубриката „Знание“ на БТА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

5. Информационно-рекламна дипляна за НМА на български и английски език

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

6. STUDENTUM OPERA SCRIPTA

Ръководител на проекта: проф. д-р Горица Найденова

7. Сборник „Докторантски четения 2021“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

8. Разписване на нотен текст от ръкописи на Панчо Владигеров чрез програма Сибелиус

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

9. Дигитализация на „Прикованият Прометей“ от Лазар Николов

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

1. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музик

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 2. Концерт с творби на полски композитори

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

3. Трети академичен конкурс „Парашкев Хаджиев“

Ръководител на проекта: доц. д-р Велизара Караянкова

4. Концерт на Биг бенда при катедра ПДИ на Джаз фестивал Хасково 2022

Ръководител на проекта: проф. Христо Йоцов

5. „Благовеста Карнобатлова. Вокално-методически принципи“, автор проф. д-р Маргарита Баснарова-Атанасова

Ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Баснарова-Атанасова

6. Научна конференция по случай 80 години от премиерата на танцовата драма „Нестинарка“ от Марин Големинов

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Илиева

7. Първа сценична реализация в България на мюзикъла „WE WILL ROCK YOU

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 8. „Фолклор – класика – съвременност „Цветовете на любовта“ балет – световна премиера“

Ръководител на проекта: доц. д-р Желка Табакова

 9. Спектакъл на операта „Двамата свенливци“ от Нино Рота в София съвместно с ДО Стара Загора

/I Дипломен спектакъл на оп. Двамата свенливци“ от Нино Рота в София съвместно с ДО Стара Загора

II Абсолвентски концерт с АСО на НМА/

Ръководител на проекта: проф. д-р Деян Павлов

 10. Майсторски клас за интерпретация на вокални творби от В. А. Моцарт за певци и пианисти на Катя Борисова – доцент в Университет „Моцартеум“ Залцбург, Австрия

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 1. XIV Национален конкурс „Проф. Савка Шопова-Маркова“ за ученици и студенти акомпанятори

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Дикова

2. XIV Академичен клавирен конкурс, посветен на творчеството на Франц Шуберт и Александър Скрябин по повод техните годишнини през 2022 г.

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

3. Концерт посветен на 100-годишнината на проф. Александър Райчев

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

4. Майсторски клас на Сава Стоянов – соло тромпет на ансамбъл „Модерн“ – Германия

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

5. IX Академичен конкурс по ударни инструменти

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мирослав Димов

6. XII Академичен камерен конкурс, посветен на 290-годишнината на Йозеф Хайдн

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

7. Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Духови и ударни инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

8. Майсторски клас по цигулка на Албена Данаилова

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Койчева-Мирчева

9. Издаване на учебник „Методически основи на обучението по виола“, автор доц. д-р Владислав Андонов

Ръководител на проекта: доц. д-р Владислав Андонов

10. Книга „Изкуството на контрабаса“, автор проф. д-р Петя Бъговска

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

11. XIII Академичен цигулков конкурс „Бележити композитори – цигулари“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Нови клавирни творби от млади композитори за 100-годишния юбилей на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Александър Василенко

2. Международна обучителна конференция за мениджмънт на музикални конкурси

Ръководител на проекта: проф. д-р Момчил Георгиев

3. „Методика на обучението по български език като чужд“, автор – д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: д-р Бонка Василева

4. Юбилеен авторски концерт на Атанас Атанасов

Ръководител на проекта: доц. д-р Григор Паликаров

5. Практически курс по хармония: учебно-методическо пособие. Част I (Диатоника) продължаващ проект от 2021 г.

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова-Радева

6. Майсторски клас под ръководството на Ювал Вайнберг – Германия

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

7. Дипломни и други концерти с хор, солисти и АСО на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

8. Научна конференция „XII Академични пролетни четения – 2022“

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

9. Лазар Николов. „Спомени“, Издание на мемоарен ръкопис

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

10. Семинар – стереофония, акустични пространства – кръстопът

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петър Костов

11. I Академичен конкурс за звукозапис

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

12. Дипломни звукорежисьорски проекти 2022

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

13. АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ „100 години НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

Утвърдени проекти – 2021 година

ТРЕТА СЕСИЯ

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Нови клавирни творби от млади композитори за 100-годишния юбилей на НМА

Ръководител на проекта: Проф. д-р Александър Василенко

Методика на обучението по български език като чужд – монография, автор д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Бонка Василева

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

100-годишен юбилей на проф. Лили Атанасова

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Гергана Несторова

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

Актуализация и поддръжка на програмата за индексиране на изданията на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

Текстове към информационни продукти за концертната дейност на НМА в клипове за рубриката „Знание“ на БТА

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Създаване на база данни с нотна литература за целите на катедра Пиано при ТКДФ

Ръководител на проекта: Доц. д-р Елена Дикова

Студентска работилница за провеждане на практически семинарни занятия към специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: Ас. д-р Ани Свинарова

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2021

Ръководител на проекта: Проф. д-р Андрей Диамандиев

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Създаване сайт „Акомпанятор“ /Откупуване на продуцентски права на записи от БНР/ 

Ръководител на проекта: Проф. д-р Даниела Дикова

Майсторски клас по валдхорна на световноизвестния валдхорнист Радек Баборак в НМА „Проф. П. Владигеров“

Ръководител на проекта: Проф. д-р Атанас Карафезлиев

Международен виолончелов фестивал „Челисимо“ 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Атанас Кръстев

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Майсторски клас на Вера Немирова и изготвяне на спектакъл „В очакване на Моцарт“

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Нона Кръстникова

 

 

 

 

 ПЪРВА СЕСИЯ

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Сборник „Докторантски четения“ с материали от проведената научна конференция 2020 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

2. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

3. Представителна книжка, рекламни материали и техническо обслужване във връзка със 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Алманах /продължаващ проект/  № 13 (за 2021 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2021, девето издание

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

7. Създаване на дигитална нотна колекция, посветена на 100-годишнината на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство от втори курс

Ръководител на проекта: д-р Бонка Василева

 

9. Камерен концерт по случай 80-годишния юбилей на проф. Георги Костов

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

10. Сборник „100 години НМА. Единадесети академични пролетни четения – 2021“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

11. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

12. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

13. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2021

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

14. Национална научна конференция „Петко Стайнов и неговото значение за развитието на българската музикална култура“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

15. Международна конференция „Пандемията и живото изпълнение – предизвикателства и перспективи“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

16. Първо печатно нотно издание на „22 вариации за пиано от Любомир Пипков“

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

17. Сесия „Академични пролетни четения – 2021“, единадесето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

18. Практически курс по хармония: учебно-методическо пособие. Част I (Диатоника)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

19. Участие в 31-и Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 03-06.11.2021 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

20. Дипломни звукорежисьорски проекти

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

21. Дигитализиране на дипломните работи на специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петър Костов

 

26. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Красимир Тасков

 

23. Дипломен концерт – специалност Оперно-симфонично дирижиране

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

24. Издаване на сборник „Музикално-педагогическото взаимодействие“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

25. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

26. Академичен  конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

27. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

28. Участие на студенти от Вокалния факултет в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2021

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

29. Сценична реализация на комичната опера „Любовен еликсир“

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

30. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика – концерт

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

31. Майсторски клас и концерт на Мирослав Петков – водач на тромпетовата група на Кралски Концертгебау оркестър  – Амстердам“

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

32. Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Духови  и ударни инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

33. Творби за флейта от български композитори – II част

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

34. Майсторски клас по пиано на проф. Антонио ди Кристофано

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

35. XI Академичен камерен конкурс, посветен на 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

36. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

37. XIII Академичен клавирен конкурс, посветен на 230 г. от смъртта на В. А. Моцарт и 210 г. от рождението на Ф. Лист

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

38. Академичен конкурс по виолончело

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев

Утвърдени проекти – 2020 година

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Алманах, кн. 11 /за 2019 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

2. Научна платформа и стандартизиране на печатна и електронна продукция към Издателството на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Весела Бояджиева

 

3. Сборник Докторантски четения 2019 с материали от проведената научна конференция 2019 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

4. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: доц. д-р Мануела Бончева

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2020, осмо издание /традиционен проект/ 

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Открити уроци и лекции на преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в училищата по изкуствата в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Плевен и в училище с паралелки с изучаване на фолклорни инструменти и пеене в Пордим

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

7. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас д-р Нона Кръстникова

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

1. Участие на студенти от ВФ в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

2. Абсолвентски гала-концерт 

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

3. Академичен конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

4. „Класика и съвременност. Балетът „Песента на планетите“ – световна премиера

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

5. Сценична реализация на комичната опера „Тайният брак“ от Чимароза

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

6. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

7. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

1. XII Академичен клавирен конкурс 2020, посветен на 250 г. от рождението на Лудвиг ван БЕТОВЕН и 75 г. от смъртта на Бела БАРТОК.

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

2. Академичен конкурс „проф. Никола Стефанов“ на катедра „Дървени духови инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

3. Творби за флейта от български композитори – издаване

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

4.„Петър Христосков – „Размисли“ за пиано, цигулка, виолончело и голям симфоничен оркестър“, набор и печат

Ръководител на проекта: доц. д-р Даниела Дикова

 

5. Х Академичен камерен конкурс, посветен на творчеството на Бетовен

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

6. 100-годишнина от рождението на проф. доктор хонорис кауза Петър Кърпаров

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

7. Майсторски клас на виолончелиста Станимир Тодоров

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев

 

8. Майсторски клас по цигулка на Светлин Русев

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Галина Койчева-Мирчева

 

9. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

10. Акордеонно концертно турне 2020

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

11. Майсторски клас по валдхорна на световноизвестния валдхорнист Филип Майерс и концерт в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: проф. д-р Ясен Теодосиев

 

12. Майсторски клас по пиано на проф. Майа Райкович

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

13. Избрани оркестрови сола за кларинет Втора част

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

1. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 

2. „Реквиемът: жанров образец и исторически образи“, автор ас. д-р Петя Цветанова /издаване на монография/

Ръководител на проекта: ас. д-р Петя Цветанова

 

3. „На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене?“, автор проф. д.изк. Светлана Куюмджиева

Ръководител на проекта: ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2020 /Седма международна онлайн конференция/

Ръководител на проекта: проф. д-р Весела Бояджиева

 

5. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /трад. проект/

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

6. Международна конференция „Оценка на риска при организиране на концерти“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

7. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

9. Трета национална хорова среща на хоровете от музикални училища и училищата с музикални паралелки в НМА

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

10. „Официални дискусии за Новата музика през социализма. Идеологически диктати (1945 – 1968)“ – монография, автор проф. д-р Ангелина Петрова

Ръководител на проекта: проф. д-р Ангелина Петрова

 

11. Дипломни концерти на абсолвенти по специалност Оперно-симфонично дирижиране“

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

12. Сесия „Академични пролетни четения – 2020“, десето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

13. Участие в 31 Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 07-10.10.2020 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

14. Издаване на сборник научни статии “Музикално-педагогическото взаимодействие“ от авторски колектив от членове на академичния център Fundamenta musicae“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

Утвърдени проекти – 2019 година

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

НМА гостува в училищата по изкуствата в гр. Плевен, Русе, Варна, Широка Лъка и Котел

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

Акордеонно концертно турне – 2019 и уъркшоп във Варна и Пловдив

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

Уъркшоп и концерт на баяниста Владимир Зубицки – Украйна

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

IX Академичен камерен конкурс, посветен на творчеството на Мартину

Ръководител на проекта: проф. Атанас Атанасов

 

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Дървени духови инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

Честване 100-годишнината от рождението на проф. Сава Димитров

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

XI Академичен клавирен конкурс, посветен на 170 г. от смъртта на Фредерик Шопен и 120 г. от рождението на Панчо Владигеров

Ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Кръстева

 

 XI Академичен цигулков конкурс

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

 „Празничен валдхорнов концерт“ – тържествен концерт по повод 75 г. от рождението на проф. Владислав Григоров

Ръководител на проекта: проф. д-р Ясен Теодосиев

 

Академичен конкурс – контрабас на името на проф. Т. Тошев – 100 г. юбилей

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Академичен бас фестивал 2019 с международно участие

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

Издаване на квартет № 3 „Старобългарски“ от Марин Големинов (партитура и щимове)

Ръководител на проекта: доц. д-р Огнян Константинов

 

Дни на виолата в НМА 2019

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Владислав Андонов

 

Избрани оркестрови сола за кларинет

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Концерт „Музиката на Латинска Америка“

Ръководител на проекта: проф. д. изк. Мария Ганева

 

Концерт „Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика“

Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Недялков

 

Годишен абсолвентски концерт

Ръководител на проекта: проф. Христо Йоцов

 

Абсолвентски гала-концерти

Ръководител на проекта: проф. д-р Свилен Райчев

 

Издаване на книга „Исторически танци“, автор доц. д-р Мария Илиева

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Илиева

 

Два спектакъла на мюзикъла „Шумла полка“ от Парашкев Хаджиев в Бургаската опера

Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Павлов

 

Майсторски клас на световноизвестното сопрано – Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

Първи Академичен песенен конкурс

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. Красимир Тасков

 

Представяне на специалностите от ТКДФ в училищата по изкуствата в страната

Ръководител на проекта: проф. д-р Ростислав Йовчев

 

Научна платформа и стандартизиране на печатна и електронна продукция към Издателство на НМА

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2019, /международна онлайн конференция/

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Лекционен курс „Музика без граници 2019“ – Основи на спектрализма, лектор проф. д-р Иванка Стоянова

Ръководители на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева и проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Втора национална хорова среща на хоровете от музикални училища и училищата с музикални паралелки

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

Дипломни концерти на абсолвенти по хорово и оркестрово дирижиране с хор и оркестър на НМА

Ръководител на проекта: проф. Теодора Павлович

 

Международна конференция „Сигурност и безопасност при организиране на концерти“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

Музикално-терапевтични техники – майсторски клас

Ръководител на проекта: проф. д-р Андрей Диамандиев

 

Издаване сборник „Докторантски четения“ 2018. Сборник с материали от проведената научна конференция – 2018 г. 

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Сборник „Академични пролетни четения – 2018“, осмо издание. Издаване на сборник с докладите от научната сесия

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Научна конференция „Докторантски четения – 2019“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Алманах, кн. 10 /за 2018 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Рекламни материали и техническо обслужване

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

Практически курс по български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство с речник, автор д-р Бонка Василева

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Илия Граматиков