Студентски съвет

Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.

Всеки студент на НМА може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети:

ФС – ВФ

  • Илона Иванова
  • Вася Попова

ФС – ТКДФ

  • Иван Милчев
  • Мануела Стойкова

ФС – ИФ

  • Сара Паносян
  • Симона Велкова  

Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:

  • Иван Милчев
  • Мануела Стойкова
  • Вася Попова
  • Сара Паносян

 

 

Комисия по социално-битови въпроси на учащите се

Състав

Контакти

Форум