Проф. д-р на изк. Филип Павлов

Композитор, пианист, педагог.

Завършва Българската държавна консерватория (днес НМА "Проф. Панчо Владигеров"] с пиано при проф. Мара Петкова и композиция при проф. Александър Райчев (1974). Специализира в Париж и участва в международен конкурс по композиция в Амстердам. Активно концертира като пианист в солови, оркестрови и камерно-ансамблови изяви. Изнася над 1000 концерта в страната и чужбина.

Има записи като солист и камерен изпълнител в Българското национално радио, Българската национална телевизия и за чуждестранни фирми.

Преподава в НМА (пиано и композиция); ЮЗУ "Н. Рилски" (Благоевград) – доцент и професор (1998); ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

Носител на награди от конкурсите "Св. Обретенов", за камерна музика в Белград, клавирния конкурс "Сенигалия" в Италия, конкурс за композиция "Валентино Буки" в Рим и др.

Автор е на: симфонична и камерна музика; хорови песни; мюзикъли; оратории; кантати и вокални цикли; театрална музика; детски песни, много от които са включени в учебници по музика, нотни издания и др. Хоровите и камерните му произведения са изпълнявани многократно на фестивали, композиторски срещи и други форуми, в концертни програми в чужбина.

Получава научната степен “Доктор на изкуствознанието” за дисертационен труд на тема: “Система за проучване и оценяване на музикално творчество, създавано от деца – анализ и програмиране на възможното развитие в процеса на специализираното обучение”.

От учебната 2008-2009 е гост-професор по композиция в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”.

« Назад