Проф. Цонка Великова

Завършва Актьорско майсторство и Основи на сценичното движение в Националната театрална академия “Кръстю Сарафов”-София. Специализира в Държавен институт за театрално изкуство-Москва. От 1980 г. преподава във Вокалния факултет на Национална музикална академия “Панчо Владигеров” София.

Професор по Основи на сценичното движение. Създател на методиката и програмата, по която се изгражда пластичното възпитание на оперния артист в Национална музикална академия. Те изцяло са съобразени с доказаните постижения на съвременната психосоматична медицина, с най- резултатните театрални методики, йогийските дихателни практики. Посредством увлекателни етюди настъпателно, но деликатно, меко и без насилие над крехката творческа природа на младия човек, неусетно се натрупват творчески полезни вокално- пластични умения и навици. Създава се увереност в собствените изразни възможности, освобождава се индивидуалният природно заложен изпълнителски емоционално- пластичен потенциал, повишава се психологическият и телесен комфорт, общата театрална култура. Стилните и етикетни умения, походки, работата с исторически костюм, сценичния бой и падания са готови художествени елементи, които могат полезно да се вграждат във всякакви мизансценни решения.

Професор Великова е автор на множество статии с различна театрална проблематика, две научни книги, в които многостранно се осветлява теоретичната база за пластичното възпитание на артиста-вокалист: “Пластиката – елемент на музикално-сценичното изкуство в оперния театър” и “Преди голямата сцена”. В момента работи върху ръководство по практична и теоретична методология за преподаване на дисциплината “Основи на сценичното движение”.

Има публикувани пет книги с поезия: “Цунами”, “Унисон”, “Защото”, “Канара” и “Вятъра”. Автор на текстове за камерни песни от композиторката доц. Благовеста Константинова, всички влезли в репертоара на наши млади оперни изпълнители.

« Назад