Проф. д-р Анда Палиева

Ръководител на катедра История на музиката и етномузикология

Образование: НМА "П. Владигеров": Музикална педагогика (бакалавър) и Музикознание - история на музиката (магистър)

Московска държавна консерваторията "П. И. Чайковски" – докторат

Специализации:  Консерватория "Ф. Менделсон-Бартолди" - Лайпциг (1985),Консерватория "П. И. Чайковски" - Москва (1987-88)

Изследвания:

- Докторска дисертация: “Традицията на старобългарската  култура в съвременната българска музика (върху примера на кантатно-ораториалните жанрове) - 1996, Москва.

 - Хабилитационен труд  „Идеи на романтизма в музиката на ХХ век”, 2000.

- Хабилитационен труд  "Нomo musicus между Балканите и Европа (интенции и прояви на наднационалното в българското композиторско  съзнание)" , изд. С., 2006.

Награди: "Кристална лира" на СМТДБ за музикална критика и публицистика, 2002;

"Златно перо" - награда на Радио "Класик FM", 2003

"Книга на годината" на СБК - Секция "Музиколози" за книгата "Homo  musicus между Балканите и Европа", 2007

Педагогическа дейност:

 - От 1978 - последователно асистент, гл. асистент, доцент, професор в Катедрата по история на музиката и етномузикология 

-1995-1997 преподавател по теоретични дисциплини в музикалния колеж “С. Михайлидис” в Пафос, Кипър (в системата на Associated Board of the Royal Schools of Music, London).

-1999-2002 - лекции и в Нов български университет, Театрален департамент

-2000-2002 - лекции и в Софийски университет, Музикална педагогика

Други длъжности: Паралелно с преподавателската работа:

-1980-1984 - ръководител на отдел “Проучване, анализ и прогнозиране” към Столична концертна дирекция,

 - 1982-1984 - създател на Експериментално студио за съвременна музика,

- 1984 - 2000 - музиколог на Софийска филхармония.

- 2002 - 2005 - зам. министър на културата

Участия в конференции

 Международни: Оломоуц и Бърно (Чехия), Зоненберг (Германия), Стокхолм (сесия на ISCM), Льовен (Белгия, XVII Световен конгрес на Международното музиковедско общество - за първи път българско участие); Истанбул (Балкански музикален форум), Линц (Австрия). Също и организирани в София, Варна, Стара Загора.

 Национални: десетки конференции, организирани от НМА “П. Владигеров”, СБК, АМТИ- Пловдив, "Софийски музикални седмици", музикалните фестивали в Русе, Варна, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и др.; в конференциите на преподавателите по история на музиката в страната.

Лекции:

 Върху проблеми на съвременната българска музика във Варшава и Краков (1982), в Московската консерватория (1988 и 2003), в Кипър (1997), в Международната дипломатическа школа във Виена (2005).

Публикации:  В сборници с научно-теоретични разработки и периодика в страната (“Българска музика”, “Музикални хоризонти”, Годишник на ДМА, “Музикален живот”, “Култура”,”Пулс”,”Век 21”, “Начало”,”Ново слово”, “Знаме”, "Музика Viva", сп. "Et cetera", "Нови идеи в музикознанието" и др.) и в чужбина - Оломоуц (сб. ”Детското хорово пеене като компонент на националната култура), Москва (сб. “Музыка соцстран - тенденции 60-х - 80-х годов”), Берлин (сп.”Positionen”), Никозия (“The Syprus Weekly”), Льовен  (17th International Congress of International Musicological Society, Abstracts) и др., в “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”- Лондон -15 статии за български композитори.

Автор и водещ на десетки радио и телевизионни предавания и концертни лектории.

Редактор на: Т. Адорно - “Философия на новата музика”, И. И. Солертински “Театър, музика, литература” , И. И. Хлебаров “История на българската музикална култура.Увод”, С. Георгиева “История на музиката на ХХ век. Неокласицизъм”, Георги Тутев - Един негероичен герой.

Издател и главен редактор на вестник “Музика Viva” (1998 - 2003) Издател и редактор на книгите "По стъпалата на времето" на С. Пиронков , сб. "Интербалкански музикалнокултурни взаимодействия", "Паганини на ХХ век (Васко Абаджиев)" на Л. Брашованова, "Проблеми на клавирната педагогика" на И. Иванчева, "Александър Райчев" на Е. Павлов-Клостерман, Алманах "Киприана Беливанова" (2003).

Инициатор и автор на проекта "Balkan metronom" (списание за българска и балканска музикална култура на английски език), 2004

Други дейности:  1990 - един от основателите и отговорен секретар на Дружеството за нова музика в България, член на ISCM и eдин от създателите на международния фестивал “Мusica Nova”.

Представител на България в международната организация "Balkan Musical Forum", представител на България и член на кураториума на "Europa Musicale".

Член на Секция “Музиколози” в Съюза на българските композитори от 1982.

Ползва английски, немски и руски езици.

 

За контакти: e-mail: andypalieva@gmail.com

« Назад