Проф. Димитър Тъпков (1929 - 2011)

 

През 1949 година постъпва да учи в Теоретичния отдел на академията. Завършва БДК (дн. Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”) с композиция при проф. М. Големинов (1956). Работи в Музикалния отдел на БНР (1956­-62). Заема различни ръководни обществени и творчески длъжности. Секретар на СБК (1962­-65). Директор на Софийската опера (1967­-70). Ректор на ДМА (1979-82). Заместник-директор на Научното обединение по изкуствознание към БАН (1972-­79). Заместник-председател на Комитета за култура (дн. Министерство на културата) (1982­-86). От 1997 е директор е на фестивала “Софийски музикални седмици Академичната си кариера започва през 1961 година като преподавател по инструментознание и оркестрация. От 1974 година преподава композиция, а от 1976 година е редовен професор по композиция в Консерваторията, където в периода 1979-82 заема длъжността ректор.

Автор е на: сценична музика; Реквием; творби за симфоничен и струнен оркестър; камерна музика и др. Утвърдените жанрови модели в музиката му са свободно претворени, изпълнени са със съвременно послание. Оригиналното използване на тембровото богатството на отделните инструменти и оркестровия колорит се вплита в линеарно разгърнатата драматургия на творбите. Като композитор е носител на множество национални и международни отличия, сред които I нагр. на Международната трибуна на композитора в Париж (1976) за “Кантата за мира”, в Москва за цикъла от детски песни “Шест игралки-залъгалки” (1978) и др. Голяма част от творбите му са отпечатани, записани под диригентството на В. Стефанов и издадени на грамофонни плочи и CD.

 

 

Забележка: Използвани са материали от http://www.ubc-bg.com.

« Назад