Проф. д.изк. Анелия Янева

Дипломирана балерина (завършва Държавно хореографско училище през 1979 в класа на Фея Балабина и Калина Богоева) и балетен режисьор (висше образование по Балетна режисура в Консерваторията „Римски-Корсаков” в Санкт Петербург през 1986 при доц. Александър Полубенцев и проф. Никита Долгушин). Специализира във Франция при Ролан Пти в Марсилия и в Grand opera в Париж (1988). Реализира се като балерина в ДМТ „Ст. Македонски” (1979-1980), като балетмайстор в Санкт Петербург (1985-1986), Стара Загора (1985), Плевен (1986-1992), Русе (1990), балет „Арабеск” (1991) и ДМТ „Ст. Македонски” (1993). От 2000 е доцент, а от 2004 - професор по хореография (по шифър 05.08.34).

През 1992 защитава в Консерваторията „Римски-Корсаков” в Санкт Петербург докторска дисертация по музикознание (балетознание) - шифър 05.08.02, с научни ръководители проф. д.н. Вера Красовская и проф. Игор Белский. От 1993 е назначена за научен сътрудник (с шифър 05.08.02) в Института за изкуствознание, ст.н.с. ІІ ст. е от 2000 г., ръководител на секция „Музикален театър” (2001-2005) и научен секретар на Института за изкуствознание (от 2004).

Знанията и уменията на изпълнител и хореограф Анелия Янева прилага като балетовед в научните си разработки, които са свързани с историята и теорията на балетното изкуство. Публикува 10 самостоятелни книги, 3 – в съавторство, 2 – като автор на информация за балет в енциклопедични издания, над 25 научноизследователски студии, повече от 85 статии в периодичния печат. Монографиите й са посветени на известни български хореографи (като Маргарита Арнаудова, Асен Гаврилов, Нина Кираджиева и Живко Бисеров); на изпълнители (като Лили Берон и Надя Винарова); на балетни трупи (като балет „Арабеск” и балета на Софийската опера); на проблеми в изграждането и утвърждаването на балетното изкуство у нас („Тълкувания на български сюжети”. – С., 2000, 144 с.; „Взаимодействия между класически и модерен танц в България. – С., 2004, 296 с.); на съпоставки между класически и модерни версии от световния балетен репертоар („Сценична съдба на балетни шедьоври”).

По две от нейните книги са създадени телевизионните филм-портрети “За Марги Арнаудова с любов” (1995, Ефир 2) и “Асен Гаврилов – едно движение” (1996, Канал 1). Подготвя и провежда лекционни курсове по „История на танца”, „Стилови направления и жанрови разновидности”, „Балетното изкуство през ХХ век” в НМА, НБУ, НАТФИЗ, ЮЗУ-Благоевград. Сътрудник на в. Култура, сп. „Музикални хоризонти”, БНР и БНТ.

Получава няколко награди: за хореография (за балета „Целувката” по музика от Пуленк, 1989); за научни разработки в областта на балета (от Националния конкурс за млади балетни изпълнители „Анастас Петров”; 1995) за книга на годината (за колективната разработка „Български музикален театър. Репертор.”, СБК, 2000).

І. Книги

Самостоятелни:

1. Янева, А. Симфоничесский танец в русской и советской хореографии. – Ст. Петербург, 1992,176 с.

2. Янева, А. За Маргарита Арнаудова с любов. – С., 1995, 48 с.

3. Янева, А. “Арабеск” – страници от историята на българския балет”. – С., 1995, 80 с.

4. Янева, А. Асен Гаврилов – два живота. – С., 1996, 56 с.

5. Янева, А. Първите в зората на българския балет – С., 1997, 120 с.

6. Янева, А. Балетен репертоар на Софийската опера. – съставител и автор на встъпителната статия А. Янева. – С., 1998, 48 с.

7. Янева, А. Тълкувания на български сюжети. – С., 2000, 144 с. (издадена с конкурс на Национален център за музика и танц при Министерството на културата).

8. Янева, А. Взаимодействия между класически и модерен танц в България. Процеси в българския балет. – С., 2004, Експрес принт, 296 с. (издаден с конкурс на Национален Фонд “Култура” при Министерството на културата).

9. Янева, А. Сценична съдба на балетни шедьоври. Част І. Сюжети-Музика-Хореография. Паралели. Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2007, 364 с.

10. Янева, А. Сценична съдба на балетни шедьоври. Част ІІ. Литература-Опера-Балет. Паралели. Музикални форми и балетни отражения. Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2008, 472 с.

В съавторство:

1. Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Репертоар. 1890-1997. – С., АИ „Проф. Марин Дринов”, БАН, 1999/2000, 258 с. (награда за книга 2000  година от Съюза на българските композитори, секция “Музиколози”, 2000)

2. Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р., Ценова, М. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Театри. Трупи. Постановки. 1890-2001. - С., АИ „Проф. Марин Дринов”, БАН, 2005, 406 с.

3. Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р., Ценова, М. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Постановчици. Диригенти. Режисьори. Хореографи. Сценографи. Хормайстори. 1890-2005. – С., Институт за изкуствознание, БАН, 2008, 816 с.

4. Rozalia Biks, Anelia Yaneva, Rumiana Karakostova, Miglena Tzenova.  Processes in the Development of Bulgarian Musical Theatre. //on-line publication, 2003 - http://musicart.imbm.bas.bg/BM_3_2001.htm

5. Янева, А. (като автор-съставител на информацията за класически и български балет). – в Портативна визуална енциклопедия. – С., изд. Кибеа, 1997, 662 с.; второ преработено издание, 2002, 662 с.

« Назад