Проф. д-р Веска Цинандова-Харалампиева

1965 – висше музикално образование (магистър), Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Националната музикална академия " П. Владигеров"-София, специалност "музикална педагогика".

1980 – доктор по музикознание, тема на дисертацията: "Музиката в системата на естетическото възпитание".

1990 – "доцент" по музикална естетика, тема на хабилитационния труд: “Музиката и творческото развитие на личността”.

1998 – "професор" по музикална естетика, тема на хабилитационния труд: “Музикалният хронотоп. Хронотопни отклонения на музиката при синтеза й с литературата и танца”.

1964-1976 – преподавател по пиано в Средно музикално училище "П. Пипков"-Плевен.

От 1977 – преподавател по музикална естетика в НМА "П. Владигеров"-София.

1982-1983 – специалист в Съвета за висше образование.

1996-2000 – зам. декан на Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА "П. Владигеров".

2003-2008 – ръководител на катедра "Теория на музиката" към ТКДФ на НМА.

2003-2005 – секретар на секция "Музиколози" към СБК.

2005-2008 – председател на секция "Музиколози" към СБК.

Автор на 6 монографии и учебници, между които "Музиката и творчеството на личността" (1983), "Пътят към мистерията" (1994), "Лекции по естетика на музикалното изкуство" (1996), "Музикалният хронотоп" (1997), "Естетика на музиката” (2000), над 60 статии в специализирани научни издания, доклади на наши и международни научни конференции, образователни предавания по телевизия и радио.

Книгата “Пътят към мистерията” е в каталозите на 6 европейски библиотеки, както и Конгресната библиотека на САЩ.

2001-2007 – Избирана от Американския биографичен институт за “Личност на годината”.

2001 – За творческите си постижения удостоена с “Американски медал на честта”.

« Назад