Доц. д-р Весела Бояджиева

Завършва специалност пиано в СМУ „Добри Христов”-Варна, 1993 г. През 1997 г. се дипломира в Музикалната академия със специалност музикална педагогика, а през 1998 г. – със специалност музикознание.

През 1999 г. специализира при проф. Норман Шетлер (Австрия)  интерпретация на немска романтична песен.

Има записи в БНР, RAI Uno, Cyprus TV.През 1998 г. е един от водещите на музикалното предаване „Страсти, жажда, величия” – БНТ. През 2002 г. е хоноруван сътрудник в БНР.

През 2003 г. защитава докторска дисертация на тема „Линеарни тенденции в клавирната музика на Панчо Владигеров и европейската ситуация в началото на 20 век”, през същата година е назначена в НМА „Панчо Владигеров” като асистент, специалност полифония.

Автор е на следните публикации:

1. Разширяващо се сияние. –  Музика. Вчера. Днес, 1999, № 1.

2. Пет погледа в композиционното майсторство на Панчо Владигеров. –  Музика. Вчера. Днес, 2002, № 5.

3. Късните клавирни творби на Панчо Владигеров. –  Музикални хоризонти, 2002, № 7.

4. Линеарни тенденции в клавирната музика на Панчо Владигеров и европейската ситуация в началото на 20 век. София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003.

« Назад