Гл. ас. д-р Весела Наумова

Завършва Средно музикално училище  "Любомир Пипков" със специалност „Пианo”  и Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” със специалност „Музикознание”.

От 2001 г. е хоноруван асистент по хармония на проф. Г. Костов, а от 2003 г. е щатен преподавател.

Насоките в педагогическата  работа на В.Наумова  са запазване и развитие  на основните методологически принципи  в преподаването на дисциплината, наложени от българската теоретична школа, обогатени с най-съвременните научни тенденции.

« Назад