Проф. д-р Нева Кръстева

Композитор, музикален теоретик, изпълнител, педагог.

Завършва Московската държавна консерватория с музикознание при проф. Ю. Холопов и орган при проф. Л. Ройзман.

Специализира орган в Прага и Цюрих при проф. И. Рейнберг.

От 1973 е преподавател в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”). Организира първия клас по орган в България. Професор по контрапункт и фуга (от 1994).

През 1978 посещава майсторски клас по композиция в Полша, във Вила Лютославски, където представя своите "Хетерофонни миниатюри за орган" (1974).

Член е на Баховото общество в Лайпциг.

От 1974 има активна концертна дейност като органист в България, Европа и някои азиатски страни. Два пъти е изпълнявала интеграл на Баховите органни произведения в София. Има записи на грамофонна плоча за Българското национално радио и Българската национална телевизия.

Автор е на: вокално-инструментални произведения с орган; творби за орган; камерна вокално-инструментална музика; хорова музика и др.

Пише музикално-теоретични изследвания и студии, по-голямата част от които събрани в "Музикално-теоретични изследвания" в три тома (2002-2003).

« Назад