Проф. д-р Елена Кутева

Родена в София, в семейството на Филип и Мария Кутеви.

1969 се дипломира в Московската държавна консерватория "П. И. Чайковски"- специалност "музикална теория", професия -"музиковед".

2002-2004 –  Обучение по Management (The Open University – UK през НБУ).

Професионална диплома по мениджмънт на The Open University - UK и Нов български университет – София.

1989 –  Образователна и научна степен „доктор” (област: теория на музиката).

Научни звания:

- Старши научен сътрудник ІІ ст. (в ИИ при БАН;

- Професор (в НМА "Панчо Владигеров").

Професионален опит:

1969-1973 –  Сътрудник в секция "Музикален фолклор" в Институт за музикознание (сега Институт по изкуствознание) при БАН: събирателска, дешифраторска, архиваторска и научна работа върху българския музикален фолклор.

1973-1992 – Научен сътрудник, а след това и ст.н.с. ІІ степен в секция "Теория" в ИИ при БАН.

1992-1994 – Ръководител секция "Етномузикология" в ИИ при БАН.

Асистент (1973), преподавател, доцент, професор (1993) в НМА "Панчо Владигеров" по специалностите "музикален анализ" и "история на музикалнотеоретичните системи".

Научен ръководител на дипломанти и докторанти по теория на музиката.

От 1994 Директор на ДФА "Филип Кутев".

Научна продукция:

- реферати, статии, студии, монография ("Монодийни форми", в печат ) в областта на музикалната теория (музикалнотеоретична проблематика в музиката на 20 в., фолклора, стари монодийни професионални култури, в областта на музикалнотеоретичната терминология);

- автор на аранжименти на народни песни и др..

Езици: английски, руски.

Членство в:

- СБК - секция "музиколози";

- СМТДБ - секция "Директори на професионални фолклорни ансамбли" (председател);

– Съюз на учените в България.

Участие в:

- УС към СМТДБ;

- Специализиран научен съвет за музикознание и музикално изкуство към ВАК;

- Член на редколегията на сп. “Музикални хоризонти”.

Награди:

- Множество награди като музиковед и като ръководител.

През годините на ръководството й Националният фолклорен ансамбъл “Филип Кутев” е получил много престижни награди, като последната от тях е “Св. Св. Кирил и Методий” на НДК за особени заслуги към българската култура.

« Назад