Проф. д-р Маргарита Кръстева

Учи пиано при проф. Люба Обретенова. През 1977 г.завършва Московската консерватория „П.И.Чайковски“ със специалности пиано (при проф. Л. Оборин и проф. Я. Милщейн) и чембало (при проф. Л. Ройзман). През 1977-79 г. майсторски клас в Музикалната академия при проф. Л.Обретенова. 1978-1983г. - майсторски курсове по чембало в Прага и Цюрих при проф. З. Ружичкова.1981-1983г. - майсторски курсове по пиано в гр. Анеси (Франция) при проф. И. Ришпен.

2015г. получава образователна и научна степен „Доктор”.

2016г. придобива академична длъжност „Професор”.

Член на жури на национални и международни конкурси.

Член на Организационния комитет на НК „Св.Обретенов”; член на Българското Бахово Общество; член на Управителния Съвет на Българското Шопеново Общество; член на Скрябиновото Общество в България. Провежда многобройни майсторски класове.

Концерти - солови и с оркестър – в България, Германия, Франция, Швейцария,Чехия, Люксембург.

Рецитали и камерни изяви на фестивалите: Вагнеров фестивал в Байройт (Германия), Български културни дни в Германия, Срещи на европейските култури - София и Люксембург, Стара европейска музика – София, България в Европейския съюз - София и др.

Реализира редица първи изпълнения на пиано и чембало.

Издава първата в България грамофонна плоча (1979 г.) със солови творби за чембало; CD със солови клавирни произведения; записи в Националното радио, участия в телевизионни предавания.

Нейните студенти по пиано са носители на многочислени награди от национални и международни конкурси и имат концертни изяви в България, Европа и Америка. През 2010 г. създава клас по чембало в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

Автор е на теоретични студии, статии, рецензии. През 2016 г. по предложение на Клавирна катедра, издателство „ХАЙНИ” издава нейната книга „Изпълнителски принципи при старите клавишни интрументи, родство и връзка със съвременния пианизъм” .

 

« Назад