Проф. Нанко Димитров

Образование:

1965 – Завършва Средно музикално училище-Пловдив, цигулка при Татяна Кръстева.

1965-1967 – Военна служба в армията.

1967-1971 – Студент в Инструменталния факултет на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", специалност “цигулка” в класа на проф. Боян Лечев.

1970-1978 – Работи в Софийската филхармония.

1978-1994 – Втори цигулар в Квартет “Димов”.

Награди:

1985 – “Кавалер на ордена за изкуство и култура” – Франция;

1982 – Медал за културно сътрудничество с Българската народна армия.

Научни звания:

1992 – доцент;

2000 – професор.

Заемани длъжности:

1985 – хоноруван асистент при проф. Козев и проф. Димов;

1992 – доцент в катедра “Камерна музика”;

2000 – професор в същата катедра.

Творческа дейност:

Активна концертна и звукозаписна дейност в чужбина и България. Интеграли “Бетовен” и “Шуберт”. Летен курс във Финландия – Кухмо, 1988. Летен курс в Англия, 1989.

« Назад