Проф. д-р Стефан Жилков

Образование – висше, специалност виола, год. на завършване – 1972 г., учил при проф. Ал. Нейнски, проф. Ст. Магнев, проф. Д. Чиликов.

От 1988 г. преподавател по виола в ДМА “Панчо Владигеров”.

От 2007 г. доцент по виола в НМА “Проф. Панчо Владигеров”.

Участие в подготовката на голям брой студенти за участието им в наши и международни конкурси, 8 от които лауреати.

От 1969 г. активна концертна дейност:

1. Соло виола на камерни оркестри: “Българска музикална младеж”, “Арс Музика”, камерен оркестър “Орфей”, камерен оркестър “Колегиум музикум”, камерен оркестър “Студио Концертанте”, “Нов камерен оркестър”, камерни оркестри на градовете: Видин, Габрово, Казанлък.

2. Член на камерни ансамбли: “Български струнен квартет”, струнен квартет “Арс музика”, струнни триа, клавирни квинтети, струнни секстети и други камерни ансамбли.

3. Соло виола в: Софийска филхармония, Софийски фестивален оркестър, Видинска филхармония и други фестивални оркестри.

4. Активна звукозаписна дейност в: Балкантон, Българско национално Радио, Българска национална телевизия, Гега-Ню, филмова музика – “СИФ-309” и др.

« Назад