Проф. д-р ПРАВДА ГОРАНОВА

Завършва като първенец на випуска Софийското музикално училище (1965) и НМА “Панчо Владигеров” в класа на проф. д-р Константин Ганев (1969).

Специализация в Московската консерватория при проф. Татяна Николаева (1969-1970). Научна степен “доктор” (1976).

Солова концертна дейност с репертоар: Соната оп.106 “Хамерклавир” и Соната оп.111 от Бетовен, Соната фа минор и Вариации и фуга на тема от Хендел от Брамс, Соната си бемол минор и балади от Шопен, Сонати № 1 и № 3 от Скрябин, Концерт ла мажор от Лист, Концерт № 1 от Прокофиев, “Картини от една изложба” от Мусоргски, творби от Й.С.Бах, Шуман, Рахманинов, Хиндемит, Шостакович, Шчедрин и др.

Концерти и записи за БНР в дуо с флейтиста проф. Димитър Георгиев.

Автор на дисертация “Български клавирен концерт” (1976), монографиите “Клавирното изкуство в България” (1999) и “Джулия и Константин Ганеви” (2004), раздела “Пианисти” в книгата “Неизвестно за известни български музиканти” (2007), студии, статии и рецензии в музикалния печат, над 100 радиопредавания за БНР.

Преподава Пиано и История на клавирното изкуство (от 1976).

“Златна лира” от СБМТД (2006).

Ръководител на катедра “Пиано” (1999-2005), декан на ТКДФ (2005-2008), зам. ректор на НМА “Проф. Панчо Владигеров” (2008-2016). 

« Назад