Проф. д-р Наташа Япова

Завършва Музикалната академия през 1975 г. със специалност музикознание.  1976 – 1981 г.  – частни занимания при Трифон Силяновски. Защита на докторат – 1996. Доцент по история на музиката – от 1998, професор – от 2003.

От 1976 г. до 2008 година  (с прекъсвания) – редактор в сп. “Музикални хоризонти”. Инициатор и научен редактор на българските преводи на поредица Паметници на музикалната наука (Карл Филип Емануел Бах. Опит върху правилния начин да се свири на клавир; Жан-Филип Рамо. Трактат за хармонията). Научен редактор на българските преводи на: Ю. Холопов. Проблеми на музикалната наука, ч.1 – 2.; Мейнард Соломон. Бетховен; Улрих Михелс. Атлас Музика, ч. 1.). Докторска дисертация: “Въпроси на типологията на музикалната историография” (1996); хабилитационен труд: “За реконструкцията на историческия музикален факт. Основания и критерии” (1997).

Автор на книгите: Музиката от началото на ХХ век: опит върху историческия смисъл (2003); Три лекции: Моцарт. Шостакович (2006); Втората виенска школа. Шьонберг, Веберн, Берг. Лекции (2011); Трифон Силяновски. Личността и времето (2015).

« Назад