съобщение/28.03.2016 г

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на един брой концертен роял за концертната зала на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" ще бъде на 31 /четвъртък/ март от 11.00 ч. в стая № 11 в сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94.

« Назад