доц. д-р Сабин Леви
доц. д-р Сабин Леви

DMA, FAGO (доктор по композиция и орган, Канзаски университет, САЩ) е композитор, органист, изпълнител на карилон и преподавател. Доцент по полифония в НМА. Носител е на награди на конкурси по композиция и орган (Конкурс „Антъни Б. Сиус“ по композиция – Канзаски университет, САЩ, 2005,

Международен конкурс по композиция „Иван Спасов“, 2010 и др.) Доцент по полифония в НМА.

Роден е през 1970 г.  Започва да учи пиано на пет години. След завършване на Националното музикално училище в София постъпва в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА, където следва един семестър. Емигрира в Израел, където завършва бакалавърска степен по орган и композиция. През 1998 г. завършва магистратура едновременно по орган  и по композиция в Университет Бригам Янг, Юта, САЩ. Защитава докторска степен и по двете специалности в Лорънс, Канзас, САЩ през 2004 г.

Автор е на около 60 композиции (балет, няколко органови цикъла, включително цикъл органови  прелюдии върху сефарадски песни, камерна музика и др.). Издал е шест компактдиска като композитор, органист и изпълнител на карилон.

Автор е на четири книги (Софийската централна синагога и нейната музикална традиция, 2009; Български евреи-музиканти, 2012; Полифонични аспекти в музиката на Артур Онегер, 2013; Леви, Сабин, Жерар Леви. Органова култура в Израел и Палестина,2005) и множество статии върху органова музика, композиция, еврейска музика и култура в България, контрапункт и музика на ХХ век.

Личен уебсайт

« Назад