Кристиана Абрашева

Корепетитор в Катедра “Дирижиране”.

Кристиана Абрашева е родена в София в семейство на професионални музиканти. Израства в обкръжението на много именити личности като Трифон Силяновски, Пенка Кадиева, Димитър Манолов, Здравко Манолов, Чавдар Хаджиев и много други представители на музикалния елит. Завършва СМУ „ Л. Пипков” със специалност пиано, като междувременно работи с Джулия и Константин Ганеви и със Стела Димитрова. Продължава обучението си в Държавната музикална академия „ Проф. Панчо Владигеров”. Дипломира се в теоретико-композиторския факултет на ДМА със специалност „музикознание”, с дипломна работа в областта на солфежа. След завършването си работи в СМУ като преподавател по солфеж и в СУ “Климент Охридски” като преподавател по пиано. Понастоящем е щатен корепетитор първа степен в катедра “дирижиране” на НМА „П. Владигеров”.

« Назад