НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 г.23.06.2017

СПИСЪЦИТЕ С НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 година са обявени в сградата на НМА "Проф. Панчо Владигеров", намираща се на адрес бул. "Евлог...

Прочети повече
Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.23.06.2017

Информация за специалностите и броя на местата за учебната 2017/2018 г., за които ще се приемат студенти - лица от българска народност, живеещи извъ...

Прочети повече
ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ19.06.2017

Уважаеми кандидат-студенти, Поименни графици за реда на явяване по специалности ще бъдат обявени след 15.00 часа във фоайето на сградата намираща се ...

Прочети повече
ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образованиеГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образование15.06.2017

20 юни - вторник 21 юни - сряда 22 юни – четвъртък ТКДФ СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗ. ЕЛЕМЕНТИ - 9 Ч., СТ. 4...

Прочети повече
Обръщение на Декана на Инструментален факултет12.06.2017

Уважаеми студенти, специализанти, докторанти, и всички колеги, преподаватели, работили с Вас, Изказвам искрената си благодарност за отличията и награ...

Прочети повече
КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ по проект ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии”КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ по проект ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии”05.06.2017

Уважаеми колеги, Можете да видите класираните от Вас за европейски стипендии за успех и за специални постижения. Класирани за стипендии за успех Кл...

Прочети повече
Кандидатстудентски консултации 2017 г. 02.06.2017

Кандидатстудентските консултации в НМА "Проф. Панчо Владигеров" ще се проведат от 05 юни до 16 юни 2017 година включително. Всеки кандидат-студент м...

Прочети повече
График на редовната изпитна сесия за летен семестър на учебната 2016/2017 година29.05.2017

Уважаеми колеги, График на изпитите можете да видите и изтеглите от следните линкове: Теоретико-композиторски и диригентски факултет Инструментален...

Прочети повече