Стартират обученията по проект „Създаване на Академичен център за електроннно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

01.03.2013Стартират обученията по проект „Създаване на Академичен център за електроннно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

 

На 4 март 2013 г. стартират обученията за преподавателите и администрацията на НМА, предвидени по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електроннно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.  

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обученията ще се провеждат в базата на Академичния център за електронно и дистанционно обучение - 4 етаж, стаи № 54 и № 55, в сградата на НМА на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94.

Всички подадени заявления за участие в обученията се обработват от екипа на проекта и желаещите ще бъдат включени в посочените от тях курсове. Приемането на заявления продължава до 19.04.2013 г.

Включените в обученията ще бъдат уведомявани за графика на курсовете на посочените в заявлението контакти - телефон и e-mail. 

Заявление за включване в курсовете можете да изтеглите от ТУК.

 

За повече информация по проекта можете да се обръщате към екипа за ръководство, организация и администриране на проекта:

Проф. Иво Керемидчиев – Ръководител на проекта

Гл. ас. Кремена Ангелова – Асистент учебна дейност по проекта

Николета Ненова – Координатор на проекта, тел. 44 09 752

Мариян Георгиев – Технически асистент на проекта, тел. 44 09 782

Канцеларията на „Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” се намира в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, ет. 4, стая № 53. 

Приемното време на екипа можете да видите ТУК.

« Назад към всички новини