Подписан е договор между НМА и МОМН за спечелен втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

27.02.2013Подписан е договор между НМА и МОМН за спечелен втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Подписан е договор за срок от 24 месеца между  НМА и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" в рамките на приоритетна ос  4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Подписаният договор беше връчен  официално на Ректора на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” проф. д-р Димитър Момчилов на тържествена церемония в Министерски съвет.

                                                    Наименование на проекта: 

Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз.

« Назад към всички новини