Пресконференция за стартирането на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

19.12.2012Пресконференция за стартирането на проект по Оперативна програма

На 18.12.2012 г. В Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" се проведе Пресконференция по повод стартирането на проект "СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” . Договор № BG051PO001-4.3.04-0055 .

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В пресконференцията участваха ректорът на НМА проф. д-р Димитър Момчилов, ръководителят на проекта проф. Иво Керемидчиев и екипът за организация и управление на проекта. Събитието беше уважено от преподаватели и студенти на НМА, както и от представители на БАН и Техническия университет - София.

Ректорът проф. д-р Димитър Момчилов представи на аудиторията екипа за организация и управление на проекта и изрази своята подкрепа за изграждането на Академичен център за електронни и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА "Проф. Панчо Владигеров".

Главните аспекти на проекта и неговите основни етапи бяха представени от ръководителя на проекта проф. Иво Керемидчиев.

Висока оценка за проекта изрази д-р Йошинов - представител на БАН. Той адмирира въвеждането на електронните форми в обучението на студентите от НМА и усилията да бъдат внедрени новите технологии на съвременното информационно общество в строгата специфика на музикалното образование.

Студентите, които бяха гости на пресконференцията, проявиха голям интерес към представения им проект и със своите въпроси взеха активно участие в последвалата дискусия.

Реализирането на проекта в рамките на НМА, най-престижната музикално-образователна институция в България, цели синергията между новите форми на обучение и утвърдените традиции в областта. Стабилната институционална интеграция ще мотивира преподавателския състав, което ще гарантира повишаването на качеството на образователния продукт и дълготрайност на резултатите от проекта. Ще бъдат създадени максимално добри условия за въвеждане на електронното и дистанционно обучение в НМА и развитието му като нова, по-гъвкава форма за непрекъсната квалификация и учене през целия живот.

 

Презентация на проекта.

« Назад към всички новини