Намаляване на таксата за платено обучение за ОКС Магистър след Бакалавър за някои специалности

04.01.2012

С решение на Академичния съвет на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" от 22.12.2011 г. таксата за платено обучение в образователно-квалификационна степен Магистър след придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър се намалява, считано от летния семестър на учебната 2011/2012 година. Семестриалната такса за втория семестър на уч. 2011/2012 година се определя от АС на НМА в размер на 1750 лева. Промяната на таксата за платено обучение не се отнася за следните специалности - Педагогика на обучението по музика, Музикотерапия, Музикална журналистика и Медийна композиция и електроакустична музика.

« Назад към всички новини