Конкурси за академични длъжности

18.11.2011

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, обявява конкурси за: професори по 05.08.02 музикозна­ние и музикално изкуство (хармония – един, към катедра „Теория на музиката“; история на музиката – един, към катедра „История на му­зиката и етномузикология“); доценти по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (етномузико­логия – един, към катедра „История на музиката и етномузикология“; музикална естетика – един, към катедра „Теория на музиката“; струнни инструменти – контрабас – един, към катедра „Струнни инструменти“; музикално-сценична ре­жисура – един, към катедра „Музикално-сценично изкуство“), всички със срок 2 месеца от обна­родването в „ Държавен вестник“. Документи – в академията, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94, тел. 44 09 751.

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 91 от 18.11.2011 г.

« Назад към всички новини