Проект на НМА и Институт " Отворено общество"

09.11.2011

Студентите на Национална музикална академия „Панчо Владигеров” ще се обучават в новоремонтирани учебни зали. Ремонтът на учебни зали № 36, 37 и 38, коридорът и фоайето на втори етаж на сградата и на централното стълбище на академията е извършен по съвместен проект между Институт „Отворено общество” - София и НМА „Проф. П. Владигеров” и включва подмяна на ел. инсталации, подмяна на подови настилки, нова дограма по коридорите на втори етаж и централно стълбище както и боядисване на стени и тавани на учебни зали, коридор и стълбище.

„Една от насоките, в които Институт „Отворено общество” работи, е да подпомага обучението и развитието на българските младежи, включително тези, които се занимават с изкуства. За младите хора е важно да получат образование в съвременна среда, съпоставима с учебните заведения в другите европейски страни”, каза г-н Георги Стойчев, Изпълнителен директор на фондация „Отворено общество” по време на откриването на ремонтираните помещения днес. „С огромна радост подкрепихме Музикалната академия, в навечерието на 90-та й годишнина,  и спомогнахме тя да се  превърне в модерно място за обучение, което да отговаря на нуждите на 21-ви век,” допълни г-н Стойчев.

         „Преподавателите и студентите на НМА „Проф. П. Владигеров” изказваме своята голяма благодарност за подкрепата, която ни оказа Фондация „Отворено общество”. С тези средства ние променихме изцяло облика на Академията”, каза Проф. Д-р Димитър Момчилов, Ректор на НМА.

         Проектът за ремонт на помещения в НМА „Проф. П. Владигеров” е дарение от Институт „Отворено общество”, с което се подпомага учебния процес и повишаването на качеството на образованието в учебните заведения по изкуство на стойност 54 738 лв.

През 2011 г. Институт „Отворено общество” предостави на националните академии по изкуства целево дарение в общ размер от над 150 000 лева. Дарението, предназначено за Национална художествена академия, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и НАТФИЗ „Кр.Сарафов”, има за цел да подпомогне осъществяването на учебния процес в условията на икономическа криза.

Дарените средства се отпускат в рамките на Извънреден фонд към фондации „Отворено общество“, създаден от Джордж Сорос с цел да подпомага обществата в Централна и Източна Европа да посрещнат негативните ефекти, свързани с глобалната икономическа криза.

« Назад към всички новини