Прием с успешно издържан държавен изпит по теория и практика на професията за учебната 2021-2022

15.02.2021

Уважаеми кандидат-студенти,

За учебната 2021/2022 година в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще може да се кандидатства с успешно издържан държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация в училищата по изкуства съгласно чл. 33 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 132 от Закона за предучилищното и училищното образование.

От този начин на кандиданстване могат да се възползват САМО дипломиращите се през настоящата учебна година по следните специалности:

  1. Всички специалности в Инструментален факултет и специалностите Поп и джаз – вид инструмент в катедра „Поп и джаз изкуство“ към Вокален факултет, като балът се образува от утроената оценка по практика. Ако тя е по-ниска от добър (4), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.
  2. Специалност „Балетно изкуство/Балетна педагогика“ във Вокален факултет за учебната 2021/2022 година може да се кандидатства с резултата от Държавния изпит по теория и практика на професията, като в класирането участват получилите оценка минимум „Добър“ 4.00 на всеки един от изпитите.
  3. Специалност Класическо пеене, като балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е над добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.
  4. Поп и джаз пеене към Вокален факултет, като балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование.

 

Кандидатите придобиват право на участие в общата класация наравно с положилите кандидатстудентски изпити. Получилите общ бал, по нисък от 12, не участват в класирането.

 

 

 

 

 

 

 

 

« Назад към всички новини