Национална музикална академия посреща студентите си с модернизирана материална база по случай 90-ата си годишнина

04.11.2011

    Студентите на Национална музикална академия „Панчо Владигеров” (НМА) ще се обучават в модерни кабинети и зали, оборудвани със съвременна озвучителна и компютърна техника. Модернизацията на академията е извършена по съвместен проект между фондация „Америка за България” и НМА и включва създаването на многофункционална зала, ремонтирането и изграждането на модерен аудио център със система за електронно съхранение на фонетичния фонд, ремонт и техническо оборудване на класни стаи.

    „Една от насоките, в които фондация „Америка за България” работи, е да подпомага обучението и развитието на български артисти. За младите хора е важно да получат образование в съвременна среда, съпоставима с учебните заведения в другите европейски страни, каза г-жа Десислава Тальокова, Изпълнителен директор на фондация „Америка за България” по време на откриването на ремонтираните помещения днес. „С огромна радост подкрепихме музикалната академия, в навечерието на 90-та й годишнина,  и спомогнахме тя да се  превърне в модерно място за обучение, което да отговаря на нуждите и технологиите на 21-ви век,” допълни г-жа Тальокова.

    Със съвместните усилия на фондацията и академията е извършен цялостен ремонт на една от залите на училището, като е пригодена за мултифункционално ползване. В нея могат да се организират камерни концерти, срещи и събития, както и да се провеждат учебни занятия.

    Основен ремонт е направен и на фонотеката и студентската читалня на академията. Сега фонетичният фонд, доскоро съхраняван в метални шкафове, се пази в компактна подвижна стелажна система, в която студентите и преподавателите могат по-лесно да се ориентират и намерят търсеното произведение. Със средствата по проекта е монтирана озвучителна и архивираща система, благодарение на които ще може да се създаде електронен архив на фонетичния фонд. В близост до фонотеката е пригодена и студентска читалня с 16 работни места, където студентите могат да слушат музика, да използват нотни материали и специализирана литература от библиотеката и да свалят необходимите им произведения и материали от интернет.

     По проекта са ремонтирани и шест от учебните зали на академията, като всяка зала е оборудвана с работно място за преподавателя, снабдено с компютър, интернет и директна връзка с фонотеката. Във всеки кабинет е монтирана озвучителна техника за слушане на музикални произведения от фонотеката, необходими за учебните занятия. С допълнителни средства, спестени по проекта, са обзаведени и други осем учебни зали с нови мебели и са оборудвани шест учебни зали с компютри и тонколони.

    „Преподавателите и студентите на НМА „Проф. П. Владигеров” изказваме своята огромна благодарност за подкрепата, която ни оказа Фондация „Америка за България”. С тези средства ние променихме изцяло облика на Академията, осъвременихме техническото обезпечаване на учебния процес, чрез въвеждане на новите електронни технически средства. Достъпът до фонотеката вече е много лесен – създадохме собствен сървър на който е позициониран целия фонотечен фонд и може да се ползва едновременно в дванадесет учебни зали и от 16 работни места в многофункционалната студентска зала”, каза Проф. Д-р Димитър Момчилов, Ректор на НМА.

    Проектът за ремонт и оборудване на НМА е част от дейностите на фондация „Америка за България” за осъвременяване на учебния процес и повишаване на качеството на образованието в учебните заведения по изкуство. Общата стойност на проекта е 328 466 лв., 250 000 лв. от които са предоставени от фондация „Америка за България” и 78 466 лв. от НМА.

 

« Назад към всички новини