Заверки и редовна изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

15.12.2020

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, на основание заповед на Министъра на зравеопазването, заповед на Ректора на НМА и с оглед опазването на здравето на студенти, преподаватели и служители, Ректорският съвет на НМА взе следните решения:

1. Заверки за зимния семестър на учебната 2020/2021 година ще има само по специален предмет и учебни дисциплини със статут на специални предмети, като те ще се осъществят по служебен път, без да е необходимо да се полагат подписи в студентските книжки. Студентите, които няма да получат заверка, ще бъдат уведомени от факултетните секретарки и ще прекъснат обучението си, поради незаверен семестър.

2. Редовната изпитна сесия от 04.01 до 08.01.2021 г. ще се проведе онлайн или смесено (онлайн и присъствено), в зависимост от заповедта на Министъра на здравеопазването от 21.12.2020 г.

« Назад към всички новини