Кандидатстване в Студентските общежития на НМА за учебната 2020/2021 година

01.09.2020

Уважаеми студенти,

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, ръководството и служителите на НМА правят всичко възможно да се облекчат някои от административните услуги. Много Ви молим стриктно да спазвате определените срокове.

1. Студенти от първи курс и новонастаняващи се студенти от други курсове.

Срок за кандидатстване – 08.09 – 25.09.2020 г.

2. Студенти и докторанти, които са пазили стаите си през летния период.

Срок за кандидатстване – 16.09 – 25.09.2020 г.

Ще може да се кандидатства дистанционно и на място в посочените срокове.

За да кандидатствате за място в студентските общежития трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО първо да се запишете!!!           

Документите ще се са разделени на 2 пакета – едните се изтеглят от сайта, попълват се и се изпращат сканирани или снимани с телефон – молба-декларация, настанителна заповед, уверение и декларация за информираност за обработкана на личните данни САМО ЗА ПЪРВИ КУРС, като с тях се изпращат още - документи за доходи на родителите през последните 6 месеца, уверения за учащи братя и сестри, смъртен акт, ако има такъв.

Желаещите да кандидтстват дистанционно изпращат снимани с телефон или сканирани горе посочените документи на e-mail: marian@nma.bg

При некоректно попълнени документи, комплекти с непълно съдържание на изискуемите документи няма да бъде настанен съответния студент. При възникнали въпроси можете да пишете на marian@nma.bg.

Оригиналните документи се предават на управителя при настаняване (документи за доходи, уверения за учащи братя и сестри), както и 2 бр. снимки.

Другите документи ще получите при настаняване в студентските общежития – служебна бележка, пропуск, правилник за вътрешния ред и молба-декларация за летния период.

Таксата за документи в размер на 5 лева ще се заплаща в ОБЩЕЖИТИЯТА при настаняване!!!

Документите за доходи на родителите за последните 6 месеца са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

Настанителните заповеди на всички студенти ще бъдат предадени на Управителя на блоковете по служебен път.

На кандидатстващите по дистанционен начин уверенията ще бъдат предадени на Управителя по служебен път.

Тези студенти, които желаят да подават документи на място закупуват комплект документи от Домакина на НМА - ст. № 64.

Подаващите документи на място носят подписани подпечатани уверения от факултетните секретарки.

Документи за изтегляне:

1. Молба-декларация.

2. Настанителна заповед.

3. Уверение. Попълват се и ДВАТА екземпляра.

4. Декларация за информираност за обработкана на личните данни - попълва се САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС.

ВАЖНО:

Настаняване в 10 блок ще се извършва в дните ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА и ЧЕТВЪРТЪК!!!

Настаняване в 22 Б ще се извършва във ВТОРНИК и ПЕТЪК!

Събота, неделя, на официални и национални празници не се извършва настаняване!!!

 

« Назад към всички новини