Новоприети магистри за уч. 2020-2021 г.

20.07.2020Новоприети магистри за уч. 2020-2021 г.

 

На основание заповед на ректора на НМА с № Рд-09-284/20.07.2020 г.:

1. Определят се следните бройки по факултети в т.ч. катедра „Поп и джаз изкуство“ към ВФ за прием на студенти в ОКС Магистър след ОКС Бакалавър по държавна поръчка:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – 2 бройки.

Инструментален факултет – 22 бройки.

Вокален факултет /без катедтра „Поп и джаз изкуство“/ - 13 бройки.

Катедра „Поп и джаз изкуство“ – 8 бройки.

2. Определят се следните бройки по специалности:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

Музикознание – 1 бр.

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – 1 бр.

Инструментален факултет:

 

Пиано – 4 бр.

Цигулка – 4 бр.

Виола – 1 бр.

Виолончело – 1 бр.

Контрабас  – 1 бр.

Флейта – 2 бр.

Кларинет – 4 бр.

Фагот – 1 бр.

Валдхорна – 1 бр.

Тромпет – 2 бр.

Инструментална педагогика – 1 бр.

 

Вокален факултет /без катедра „Поп и джаз изкуство“/:

Класическо пеене – 12 бр.

Музикално-сценична режисура – 1 бр.

Катедра „Поп и джаз изкуство“:

 

Китара – 1 бр.

Бас китара – 1 бр.

Контрабас – 1 бр.

Тромпет – 2 бр.

Пеене – 3 бр.

 

3. Незаписалите се в указания срок до 23 юли 2020 г. губят мястото си.

4. Успешно издържалите приемните изпити за ОКС Магистър, но не класирани за държавна поръчка могат да се запишат в платено обучение.

 

Списъци на новоприетите студенти за обучение в ОКС "магистър" след "бакалавър" за учебната 2020/2021 година:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Инструментален факултет

Вокален факултет

Поп и джаз изкуство

 

 

Начин на записване – в срок до 23 юли новоприетите студенти заплащат семестриална такса за обучение и изпращат по e-mail следните документи, част от които попълнени, подписани и снимани с телефон или сканирани:

 

- документа от банката за платената семестриална такса;

Попълнени, подписани и снимани/сканирани:

именник;

- декларация за здравно осигуряване;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Копие от дипломата за бакалавър, студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентските книжки и лични карти следва да бъдат попълнени четливо.

 

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на студента и специалността, в която е приет. 

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

Студенти с един починал родител могат да ползват намаление на таксата с 25%, като изпратят сканирани подписано заявление и смъртен акт.

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за записване:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене   

« Назад към всички новини