Допълнителен прием за учебната 2020-2021 година

09.07.2020Допълнителен прием за учебната 2020-2021 година

Национална музикална академия

"Проф. Панчо Владигеров"

 

ОБЯВЯВА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

за учебната 2020/2021 година

 

 за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и за образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование по всички специалности БЕЗ специалност Балетно изкуство/ Балетна педагогика.

Подаването на документи и провеждането на изпитите ще бъде дистанционно.

Документи се подават от 8 до 10 септември.

Изпитите ще се проведат на 14 и 15 септември.

Приемните изпити за ТКДФ /Солфеж и теория на музикалните елементи и Звукорежисура/ ще се проведат ОНЛАЙН/, а видеоматериалите по пиано за Теория на музиката и инструмент/пеене за Звукорежисура, звуков и медиен дизайн и Педагогика на обучението по музика ще се изпращат на оказаните електронни пощи.

Приемните изпити за Инструментален и Вокален факултет, вкл. Поп и джаз изкуство, ще се проведат чрез прослушване на  видеоматериали, които кандидат-студентите изпращат на имейлите на факултетните канцеларии заедно с кандидатстудентските документи.

КАНДИДАТСТВАЩИТЕ С ОЦЕНКАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА за спец. Класическо пеене и всички специалности в Инструментален факултет НЕ ИЗПРАЩАТ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ!!!

Документите за кандидатстване и видеоматериалите се подават по e-mail.

ДОКУМЕНТИТЕ - снимани с телефон или сканирани, ВИДЕОМАТЕРИАЛИТЕ – С ЛИНК в някоя от платформите. Например – one drive, google drive.

Информация за споделяне на файлове и папки в One drive.

Информация за споделяне на файлове в Google drive /Google Диск/

 

ИЗПИТНИТЕ  ПРОГРАМИ СА ПУБЛИКУВАНИ НАКРАЯ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

1.     Заявление и Декларация

2.    Копие на дипломата за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът е положил успешно ДЗИ и предстои издаване на диплома за средно образование; Копие от Свидетелството за професионална квалификация, ако кандидатства с оценката от Държавния изпит по практика на професията или Удостоверение с оценките от Държавния изпит по теория и практика на професията - оценките трябва да са написани отделно, а не средноаритметично.

3. Видеоматериали – кратко представяне на кандидат-студента – три имена, материал, който ще бъде записан и показване на документ за самоличност. Изпълненията на кандидат-студента, трябва да са подготвени съгласно материала за приемните изпити, който е публикуван по специалности. Същите трябва да бъдат изпратени като линк.

4.     Документ за платена ТАКСА за приемни изпити:

- такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 50 лева /за всички специалности/

ВФ Класическо пеене – 100 лева

ВФ Музикално-сценична режисура – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 50 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 75 лева

 

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията - 50 лв. САМО ЗА Инструментален факултет /всички специалности/ и спец. Класическо пеене.

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплащат двете такси за приемни изпити; ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване и линковете с видео файловете:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене   

 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Инструментален факултет

Вокален факултет

Поп и джаз изкуство

« Назад към всички новини