Записване на новоприетите студенти

07.07.2020Записване на новоприетите студенти

 

Начин на записване – в срок до 10 юли новоприетите студенти заплащат семестриална такса за обучение и изпращат по e-mail следните документи, част от които попълнени, подписани и снимани с телефон или сканирани:

 

 

- документа от банката за платената семестриална такса;

- дипломата за средно образование;

Попълнени, подписани и снимани/сканирани:

именник;

- декларация за здравно осигуряване;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Студентски книжки, студентски лични карти, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентските книжки и лични карти следва да бъдат попълнени четливо.

 

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на студента, I курс и специалността, в която е приет. 

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

Студенти с един починал родител могат да ползват намаление на таксата с 25%, като изпратят сканирани подписано заявление и смъртен акт.

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за записване:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

Класическо пеене

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене   

« Назад към всички новини