ПРОМЯНА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУСА

13.03.2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед на Ректора на НМА:

1. Дните до 29.03.2020 г. са неучебни и неработни за учащите, академичния и административния състав на НМА.

2. Забранява се достъпа на студенти и преподаватели за самоподготовка.

3. Отменя се провеждането на всички концертни, фестивални, катедрени и факултетни творчески събития в залите на академията, както и репетициите и концертите на АСО за посочения период.

4. Отменя се предварителният прием за кандидатстуденти предвиден за 28.03.2020 г.

« Назад към всички новини