Проекти за научна и художествено-творческа дейност - 2020 г.

22.10.2019Проекти за научна и художествено-творческа дейност - 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2020 г.

 

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2020 г., се подават  от 04 ноември до 15:00 часа 22 ноември 2019 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи за всички проекти, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАДИЦИОННИТЕ, съдържа:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

 

 Академичен център за научна и художественотворческа дейност

« Назад към всички новини