Прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“

18.12.2018

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със следните щатни бройки:

АРТИСТ-ОРКЕСТРАНТ-ТУТИСТ-ФЛЕЙТА – 1 БР.

ИЗИСКВАНИЯ:

ФЛЕЙТА

Моцарт -  Концерт за флейта по избор G Dur или D Dur - I част с каденца

Пиеса по избор

Оркестрови трудности:

Бетовен – Ув. ,,Леонора 3“ /отбелязаното/

ЗА ПИКОЛО

1. Бетовен – Симфония №5 – IV-та част

2. Росини – Ув. ,,Копринената стълба“ /отбелязаното/

Кандидатите да имат средно-специално или висше-музикално образование.

Документи се подават в служба „Личен състав и деловодство“ от 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 15,00 ч. в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” на адрес гр.София – 1505, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” №94, ет.1, стая 18; тел.: 44-09-741. Материалите за оркестровите трудности са на разположение при Инспектора на оркестър – Атанас Маджаров. Необходими документи: Автобиография, диплома за завършено образование и заявление.

Краен срок за подаване на документи 12,00 часа на 14.01.2019 год.  Прослушването ще се проведе в периода 15-18.01.2019 год. от 13,00 часа в концертната зала на НМА на бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” №94, като кандидатите ще бъдат своевременно уведомени за точната дата.

 

« Назад към всички новини