Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2019 г.

10.10.2018Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2019 г.

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2019 г.

 

 ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2019 г., се подават  от 15 октомври до 15:00 часа 16 ноември 2018 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи включва:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (от вътрешен и от външен рецензент);

3. Протокол от катедрен и/или факултетен съвет.

 

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                                           

  Академичен център за научна и художественотворческа дейност

« Назад към всички новини