Конкурс за специализанти – оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.

05.09.2018

БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ И НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ОБЯВЯВАТ конкурс за специализанти – оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.

Съгласно подписаното през м. април 2017 година Споразумение за сътрудничество и възобновената дейност на Академия “Борис Христов” – Рим, двете институции обявяват конкурс за участие в специализация по оперно пеене. За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да са български граждани до 30 г., студенти (завършили трети курс), бакалаври, както и  магистри  и докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Конкурсът е отворен и за кандидати от други учебни заведения, представили подходяща творческа биография, след предварително одобрение от организаторите.

      Целта на курса е да предложи на четирима български певци специализация по оперно пеене в Рим. Заниманията ще се провеждат три пъти седмично в залата на Българския културен институт, като специализантите ще могат да развият своите технически и интерпретационни способности чрез индивидуални програми с тясноспециализирана насоченост по вокални техники, сценично изкуство и италиански език. Курсът ще завърши с концерт, организиран от Българският културен институт в Рим, Посолството на Република България в Италия и Посолството на Република България при Светия Престол и Суверенния Малтийски Орден, както и в сътрудничество с други италиански институции.

Курсът  ще се проведе в две сесии  (19.11 – 12.12.2018 г. и 14.3. – 14.4.2019 г.)

Преподаватели в курса ще бъдат:

-          Анна Ванди - изтъкнат педагог от Опера студио на Академия „Санта Чечилия“ и преподавател  по оперно пеене в Неаполитанската консерватория  "San Pietro a Majella",

-          Валентина Марафа - специалист по метода за вокална техника Voice craft,

-          Илия Лозанов - дългогодишен пианист в Опера студио на  Академия „Санта Чечилия“.

На разположение на специализантите ще бъдат репетиционни помещения с пиана и нотна библиотека. За  участие  в  конкурса,  кандидатите следва да подадат при секретарката на ВФ на НМА „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ не по-късно от 17.00 ч. на 5 октомври 2018 следните документи:

  • Молба за участие (свободен текст) до Декана на ВФ на НМА „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“;
  • Програма за конкурса;
  • CV с посочен репертоар;
  • Копие на документ за самоличност, който да удостоверява българското гражданство на кандидата.

 

Списъкът с допуснатите до конкурса участници ще бъде публикуван на 9 октомври 2018 г. на сайтовете на Министерство на Културата и на НМА „Панчо Владигеров“

Участниците в курса ще бъдат избрани чрез конкурс, който ще бъде журиран от професори от ВФ в НМА, както и от преподавателите в курса.

Конкурсът ще се проведе на 12 октомври 2018 г.

Конкурсът се състои в прослушване на две романтични арии /едната от италиански композитор и на италиански език, а втората от оперния репертоар по избор на кандидата./

Участниците в конкурса дават изричното си съгласие прослушванията им да бъдат записвани във видео формат.

Окончателното класиране (четирима одобрени кандидата и четири резерви) ще бъде публикувано на сайта на Министерство на културата на 19 октомври 2018 г. Одобрените кандидати следва да потвърдят участието си в курса не по-късно от 26 октомври 2018 г. , по електронна поща на istituto@ibcroma.it . Липсата на потвърждение от даден кандидат се приема за отказ и неговото място се заема от следващия в класирането.

Разноските на одобрените кандидати за курса (нощувки и уроци по пеене) са за сметка на БКИ-Рим.

Всички останали разходи (пътни, дневни, медицинска застраховка) са за сметка на участниците в курса. 

В случай на равен резултат от конкурса, БКИ-Рим, при възможност и по усмотрение, може да увеличи бройката на избраните с кандидати. При показани изключителни резултати, БКИ-Рим си запазва правото да покани за повторно участие специализант, вече завършил курса, без това да влияе на общата бройка нови специализанти. Владеенето на италиански език е предимство за кандидатите.

 

« Назад към всички новини