Заплащане на таксите за обучение по банков път

09.01.2018Заплащане на таксите за обучение по банков път

Уважаеми студенти,

От летния семестър на учебната 2017/2018 година таксите за обучение в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" се заплащат само по банков път на следната сметка:

 

 

Наименование: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. "Княз Александър І" № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.
« Назад към всички новини