Класирани проекти за научна и художественотворческа дейност - 2018 г.

14.12.2017Класирани проекти за научна и художественотворческа дейност - 2018 г.

На вниманието на ръководителите на проекти, кандидатствали за финансиране през 2018 г.

На интернет страницата на НМА са публикувани класираните проекти. Ръководителите могат да получат информация за конкретните решения и изисквания на Комисията към проектите от Деканите и в Учебен отдел.

« Назад към всички новини