Центърът за продължаващо обучение с нови курсове

21.09.2017

Центърът за продължаващо обучение обявява следните курсове на проф. д-р Нева Кръстева:

 1. МУЗИКАЛНА ХЕРМЕНЕВТИКА И СТИЛ

Музикално-херменевтичното знание касае същността на музикалното като израз на мисловната, чувствената и активно-волевата същност на човека. То изследва  как музиката въздейства и внушава смисъл и идеи върху отделната просветена и образована личност, върху социалните групи като възпитание и терапия.

Курсът предвижда опора върху естетическите и херменевтичните теории на Кречмар, Шеринг, Ницше, Вагнер, Адорно, Наторп, връзките с другите изкуства, но и конкретно описание на формално-техническата страна на разглежданите произведения.

Първоначално са предвидени следните теми:

1. Немски Барок – Йохан Себастиан Бах и библейската херменевтика. Пасионите и храмовата концертна традиция

2. Ницше и музиката

3. Сакралните жанрове на ХVIII и XIX – Моцарт, Бетовен, Брамс, Франк, Форе, Верди

 

2. КУРС ПО ОРГАН

Индивидуално и групово обучение и право за самостоятелна работа в НМА. Репертоарът и основните умения на органиста се усвояват наред с практика по съпровод и камерно музициране с орган. В края на обучението се предвиждат концерти в София и други градове.

 

За повече информация пишете на: natashayapova@abv.bg

 

 

« Назад към всички новини