Заплащане на таксите за обучение по банков път

08.09.2017

Уважаеми студенти,

Можете да заплащате таксите си за обучение в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. "Княз Александър І" № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

« Назад към всички новини